Andronov Kültürü (MÖ. 1700-1200)

Afanas’yev’in devamı olarak kabul edilen Andronov kültürü, Tanrı Dağları (Tienşan) ve Balkaş (Tering) Gölü’nden Yayık Nehri’ne kadar uzaman geniş bozkır sahasında gelişmiştir. Bu kültürü oluşturanların çok kudretli ve zengin bir…

Okumaya devam edin Andronov Kültürü (MÖ. 1700-1200)
Türk Kimdir?

Afanasyevo Kültürü (MÖ. III. II. Bin Yıllar)

Bilindiği üzere İdil Boyu ve Batı Sibir sahasında, MÖ. III. ve II. Bin yıllarında “Afanas’yev Kültürü” adı verilen bir devir olmuştur. Abakan veya Afanas’yev adıyla anılan bu kültür, batıda İdil…

Okumaya devam edin Afanasyevo Kültürü (MÖ. III. II. Bin Yıllar)
Türk Göçleri

Türklerin İlk Anayurdu

Türklerin ilk ana yurtları Orta Asya’dadır. Orta Asya, doğuda Kingan Dağları’ndan, batıda Hazar Denizi ve İtil boylarına, güneyde Hindikuş ve Karanlık Dağlarından kuzeyde Sibirya’ya kadar uzanır. Bu geniş alanda Türklerin…

Okumaya devam edin Türklerin İlk Anayurdu
TYT'de Tarih Bilimi Konuları ve Soru Dağılımı

2019-2020 TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı

2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 cumartesi günü saat 10.15'te yapıldı. Sınava katılan öğrenciler; tyt tarih soru dağılımı, tyt tarih konu…

Okumaya devam edin 2019-2020 TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı
Emevi Camii - Şam / Suriye

Emeviler ve Emevilerin Kuruluş Dönemi

Emevi Devleti, adını kurucusu olan Hz. Muaviye bin Ebi Süfyan’ın bağlı bulunduğu aileden almıştır. Hz. Muaviye, Kureyş kabilesinin Beni Ümeyye (Ümeyyeoğulları veya Emeviler) koluna mensuptur. İslam’dan önce Ümeyyeoğulları Mekke’nin en…

Okumaya devam edin Emeviler ve Emevilerin Kuruluş Dönemi
Kâbe ve çevresi temsili resmi

Hz. Muhammed’den (S.A.V) Sonra Devlet İdaresi

Hz. Peygamber Allah’tan vahiy alan bir elçidir. Hicret sonrası Medine’de kurduğu devletin de başkanıydı. Devlet idaresindeki en temel ölçü Kur’an’ın ilkeleriydi. Kur’an-ı Kerim’de devlet idaresinde şûra prensibi emredilmektedir. Hak ve…

Okumaya devam edin Hz. Muhammed’den (S.A.V) Sonra Devlet İdaresi
Medine-i Münevverin tarihî bir görüntüsü

İslamın Doğduğu Ortam

Coğrafî Durum: Arap Yarımadası, özellikle Hicaz bölgesi, Peygamber Efendimizin doğduğu, yaşadığı, ilk vahyi aldığı, peygamber olduğu ve vefat ettiği bölge olduğu için İslam Tarihi açısından çok önemlidir. Arap Yarımadası, Asya,…

Okumaya devam edin İslamın Doğduğu Ortam
Mescid-i Nebevi

İslam’dan Önce Arabistan ve Dünya

İslam öncesi Arap Yarımadası’nda insanların hayat anlayışına verilen isim Cahiliyye Dönemi’dir. Arap Yarımadası başta Hicaz bölgesi ve Mekke olmak üzere Hz. İbrahim’in getirdiği dinî inanca sahip idiler. Bu din tevhit…

Okumaya devam edin İslam’dan Önce Arabistan ve Dünya
Kur’an-ı Kerim

İslam Tarihinin Kaynakları Nelerdir?

İslam Tarihinin ilk ve en önemli kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’de birçok sure ve ayet inançlardan, insanlık tarihinden, diğer peygamberlerin mücadelesinden, İslam dini ve onun tebliğcisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) hayatından…

Okumaya devam edin İslam Tarihinin Kaynakları Nelerdir?
Müslüman nüfusun yoğun bulunduğu ülkeleri gösteren harita

İslam Tarihinin Konusu Amacı ve Metodu Nedir?

İslam tarihi, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e (s.a.v) kadar gönderilen peygamberlerin peygamberlik mücadelelerini ve Peygamberimiz’den (s.a.v) de günümüze kadar gelen İslam devletlerinin kültür ve medeniyetini ele alan bir ilim dalıdır. Bununla…

Okumaya devam edin İslam Tarihinin Konusu Amacı ve Metodu Nedir?
Kartaca Savaşları

Kartaca Savaşları: Birinci ve İkinci Kartaca Savaşı

Kartaca Savaşları -aynı zamanda Latince punicus, yani Fenikeli anlamına gelen sıfatın batı dillerine yansıyan haliyle Pön Savaşları olarak da bilinir- MÖ 3. yüzyıl Roma tarihinin en önemli olaylarıdır. Kartaca Kuzey…

Okumaya devam edin Kartaca Savaşları: Birinci ve İkinci Kartaca Savaşı