Category: Sanat Tarihi

Osmanlı Sanatı Hakkında

Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde önemli bir yere gelen Türk-İslam sanatı geliştirilmiştir. Ayrıca İran ve Bizans sanatından da etkilenen Osmanlı sanatı, kendine has bir üslup oluşturarak dünya sanat tarihinde kendisine özel bir yer edinmiştir....

Türk Tiyatrosunda Tarih

Konusunu tarihten alan ilk eser olan Vatan yahut Silistre’den günümüze birçok oyun yazıldı. Bu oyunların nitelik ve nicelik yönünden yeterli olup-olmadığı elbette tartışılabilir. Ancak konuyu genel anlamda kavrayabilmek için kendi içinde tasnife tabii tutmak...

Tarih Tiyatro İlişkisi

Tarihî tiyatronun amacı, bir şekilde geçmişi değerlendirmektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: Tarihî tiyatro konusunu geçmişten alır ama bugünü de yok saymaz. Çünkü tarihî tahkiyenin amacı, aslında bugünü anlatmaktır. Anlatıcı, tarih aracılığıyla...

Maden Çağı’nda Anadolu

Çayönü ve Çatalhöyük’te yapılan kazılarda ele geçirilen madenî buluntular, insan topluluklarının madeni günümüzden 10 bin yıl kadar önce tanıdıklarını ortaya koymaktadır. Madenin insan yaşamındaki önemli yerini alması Kalkolitik Çağ ile başlar ancak kullanımı Tunç...

Kalkolitik Çağ’da Anadolu

Madenî aletlerin yanı sıra taş aletlerin kullanılmaya devam edilmesinden dolayı bu döneme taş ve maden devri anlamına gelen Kalkolitik Çağ denilmektedir. Kalkolitik Çağ insanlarının yaşamında tarım, avcılığa oranla daha ön plandadır. Geçmiş çağların tüketici...

Neolitik Çağ’da Anadolu

Neolitik Çağ yani Yeni Taş Çağı (Türkiye’de yaygın kullanılan adıyla Cilalı Taş Devri) insanlığın kültürel geli­şimindeki en önemli süreçtir. Bu süreçte insanoğlunun yaşam ve geçim tarzı köklü değişikliklere uğrayarak bir bakıma günümüz uygarlığının temelleri...