Category: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Kırdan kente göç (temsilî)

Nüfus Politikası ve Demografik Güç

XVIII ve XIX. yüzyılda Sanayi Devrimi beraberinde Avrupa’da sosyal ve ekonomik değişmeleri getirdi. Sanayi İnkılabı’nın etkisiyle kırdan kente doğru başlayan göçler şehirlerde iş gücünün oluşmasını sağladı. Bu dönemde Avrupa’da nüfus hızla arttı. Nüfusun hızlı...

1830 İhtilalleri

Mutlak Monarşiden Anayasal Monarşiye

XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa bir ihtilaller dönemine girdi. Bu yüzyılda yaşanan Amerikan ve Fransız İhtilali’yle başlayan süreç, Avrupa’da 1830 ve 1848 ihtilalleriyle kapandı. Bu süreç insanlar için vazgeçilemez birtakım ilkelere ve değerlere anayasalarda...

Sanayi Devrimi

Siyasi İdeolojilerin Toplumsal Etkileri

Modern siyasal ideolojiler yalnızca fikir aşamasında kalmamış, bir takım toplumsal etkilere de yol açmıştı. Liberalizm, içerisinde barındırdığı fikirler ile halkın mutlak ve sınırsız yönetme gücüne sahip kralların yönetimine karşı çıkmalarını sağladı. 1789 İhtilali ile...

Karl Marx (temsilî)

Marksizm Nedir, Karl Marx Kimdir?

Bilimsel sosyalizm olarak da adlandırılan Marksizm, Karl Marx ve Fredrich Engels tarafından ortaya atılan bir fikir akımıdır. Marksizm, ekonomik ve toplumsal olguların değişmesini sağlayan yasaları, kapitalist düzenden yeni düzene nasıl geçileceğini ortaya koyan düşüncedir. İşçi...