Category: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

İngiliz Dışişleri Danışmanı Arthur James Balfour

Balfour Deklarasyonu (2 Kasım 1917)

Yahudilerin, İngiltere Hükûmeti nezdindeki girişimleri sonuç vermiş, İngiliz yöneticiler Filistin’de bir İngiliz mandası kurularak burada bir Yahudi yurdu oluşturulması konusunda ikna edilmişlerdir. 1917 Balfour Deklarasyonu ile alınan bu söz, savaş sonrası döneme damgasını vurmuş,...

Orta Doğu’da manda rejimleri

Orta Doğu Sorunları Tarihi

Orta Doğu 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa ülkelerinin sömürge bölgelerinden biri olmuştu. Orta Doğu, 20. yüzyılın ikinci yarısında da dünya egemenliği peşinde koşan büyük devletlerin etki alanı mücadelesinin önemli konularından biri olmayı sürdürmüştür....

Gagauzia Bayrağı

Gagauzlar – Gagauz Türkleri

Gagauzların tarihi kökenleri, Balkanlara inerek burada Bizans ve Avrupa içlerine akınlar yapmış ve devletler kurmuş olan Uzlar, Peçenekler ve Kumanlara kadar dayanmaktadır. Büyük çoğunluğu Moldova Cumhuriyetinin güneyinde Komrat, Keadar-Lunga, Kangaz, Taraçya, Vulcanesti, gibi kasabalarla,...

Üçlü İtilaf Devletleri

Üçlü İtilaf Devletleri Anlaşması

Almanya’nın Fransa’ya karşı gerçekleştirmiş olduğu yalnızlaştırma politikası başarılı olmuştu. Almanya çeşitli anlaşmalar ile Avusturya-Macaristan, Rusya, İtalya, İspanya gibi ülkeler ile ittifak içerisinde bulunmuştur. Ancak daha sonraları kendisi için gerçek potansiyel düşman olarak gördüğü Avusturya-Macaristan...