Altay tankı

Türkiye’deki Yerli Savaş Araçları ve Teknolojik Gelişmeler

Türkiye 2000’li yıllarda ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, OTOKAR ve TÜBİTAK gibi devlet kurumları ve özel sermayeli savunma kuruluşları ile birbirinden önemli askerî projeleri hayata geçirmiştir. Bu kurumların projeleri bir yandan Türkiye’nin…

Okumaya devam edin Türkiye’deki Yerli Savaş Araçları ve Teknolojik Gelişmeler
Paris Barış Konferansı

Paris Barış Konferansı ve Versay Barış Antlaşması

Paris Barış Konferansı, I. Dünya Savaşı’nın galip devletleri ile mağlup devletleri arasında imzalanacak barış antlaşmalarının koşullarını hazırlamak ve Osmanlı Devleti’nin topraklarını yeniden paylaşmak için toplandı. Konferansa 32 devlet katıldı. Hedefi…

Okumaya devam edin Paris Barış Konferansı ve Versay Barış Antlaşması

Cumhuriyet Dönemi’nde Bilim

Cumhuriyet Dönemi’ndeki bilimsel çalışmalar daha çok astronomi, matematik ve fizik alanlarında yapılmıştır. Astronomi çalışmalarında Fatin Gökmen (1877-1955) dikkat çeken isimlerdendir. Kandilli Gözlemevi’nin kurucusu ve ilk müdürü olan Fatin Gökmen, 1911…

Okumaya devam edin Cumhuriyet Dönemi’nde Bilim

Ulus Devlet Nedir, Ne Demektir?

Ulus devlet anlayışı, Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesiyle birlikte yaygınlaşan modern devlet anlayışıdır. Ulus devlet anlayışı, özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya üzerinde belirgin bir şekilde yaygınlaşmıştır.…

Okumaya devam edin Ulus Devlet Nedir, Ne Demektir?

Osmanlı Devleti ve Selçuklularda Divan’ın İşlevi

Osmanlı Devleti’nde divan, önemli devlet işlerinin (askerî, mali, idari ve hukuki) görüşülüp karara bağlandığı yerdi. Devletin her türlü siyasi kararları burada alınır ve uygulanırdı. Yabancı devletler ile olan ilişkiler, savaş…

Okumaya devam edin Osmanlı Devleti ve Selçuklularda Divan’ın İşlevi

Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve I. Meşrutiyet’in ilan edilmesinin temelinde, Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarma çabaları yatmaktaydı. XIX. yüzyılın ikinci yarısı ve XX. yüzyılın başlarında, Osmanlı Devleti’nin dağılmasını engellemek için birtakım…

Okumaya devam edin Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları

Osmanlı Devleti’nde Yönetim Anlayışı

Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışı, ilk Türk devletlerinden gelen töre ve Türk İslam Medeniyeti’nin etkisi ile fethedilen yerlerdeki yönetim anlayışı etrafında şekillenmiştir. Osmanlı’nın yönetim sistemi, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’ne kadar…

Okumaya devam edin Osmanlı Devleti’nde Yönetim Anlayışı

Kutadgu Bilig ve Siyasetnâme’de Hükümdar

Türk kültür tarihinin temel taşlarından biri olan Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmıştır. Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonraki bilinen ilk yazılı eser olma özelliği taşıyan bu kitap, İslam öncesi…

Okumaya devam edin Kutadgu Bilig ve Siyasetnâme’de Hükümdar

İlk Türk İslam Devletlerinde Yönetim Anlayışı

Kutadgu Bilig’den alınan yukarıdaki metinden de anlaşılacağı gibi Türkler Müslüman olduktan sonra, eski Türk gelenekleri ile İslami ilke ve kuralları birleştirip kaynaştırarak yeni bir devlet tipi oluşturmuştur. Ancak İslamiyet’e geçmelerine…

Okumaya devam edin İlk Türk İslam Devletlerinde Yönetim Anlayışı

İlk Türk Devletlerinde Renklerin Dili

Toplumların renklere yükledikleri anlamlar ve renklere karşı yaklaşımları farklılıklar gösterir. İlk Türk devletlerinde de renkler hem toplum hem de devlet için birçok anlam ifade etmiştir. Türkler, Anadolu’ya geldikleri zaman eski…

Okumaya devam edin İlk Türk Devletlerinde Renklerin Dili