Category: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Japonya’nın yayılması

Japonya’nın Dış Dünyaya Açılması

Meiji (Meici) Restorasyonu Orta Çağ’dan itibaren kapalı yaşayan Japonya, Orta Çağ Avrupası’ndaki derebeylik sistemine benzer “daymiyo” adı verilen yarı feodal askerî bir yapılanma içindeydi. Daymiyoların en güçlüsü, şogun unvanıyla ordu komutanlığı yapıyordu. Devletin başında...

Emir Faysal Paris Barış Konferansı’nda (1919)

Orta Dogu’nun Paylaşılması

1917 Bolşevik Devrimi’nden sonra Rusya’daki yeni yönetim, gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna duyurdu ve Rusya’ya verilen topraklardan vazgeçtiğini açıkladı. Bu nedenle Orta Doğu toprakları, 1919 Paris Konferansı’nda yeniden paylaşıldı. Orta Doğu’nun Paylaşılması’nı yakından inceleyelim. ABD’nin I....

Orta Dogu’nun Özellikleri

Orta Doğu (Yakın Doğu) dar anlamıyla Türkiye, İran ve Mısır arasındaki ülkeleri, geniş anlamıyla tüm bu devletler ile komşu İslam ülkelerini (Kuzey Afrika, Sudan, Somali ve Afganistan) içerir. Ancak Orta Doğu, günümüzde Türkiye, Arap...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin Kuruluşu

Amerika’nın 1492’de keşfinden sonra İspanyollar, Meksika ve Güney Amerika’da, Portekizliler Brezilya’da, Fransızlar Kanada’da, İngilizler de bugünkü ABD’nin Atlas Okyanusu kıyılarına yerleşerek sömürgeler meydana getirdiler. İngilizler de XVI. yüzyılın sonlarından itibaren bu kıtaya gelerek koloniler...