Kartaca Savaşları

Kartaca Savaşları: Birinci ve İkinci Kartaca Savaşı

Kartaca Savaşları -aynı zamanda Latince punicus, yani Fenikeli anlamına gelen sıfatın batı dillerine yansıyan haliyle Pön Savaşları olarak da bilinir- MÖ 3. yüzyıl Roma tarihinin en önemli olaylarıdır. Kartaca Kuzey…

Okumaya devam edin Kartaca Savaşları: Birinci ve İkinci Kartaca Savaşı
Papa Julius II Michelangelo

Roma’da Dini Görevliler

Roma’nın teşkilatında dinin önemli bir rolü vardı. Bu Roma’nın kuruluşundan beri böyleydi. Roma’da din şehirden ve kamu kurumlarından ayrılamazdı. Toplumun belli sosyal grupları birtakım dini birliklerden meydana gelmekteydi. Roma’yı koruyan…

Okumaya devam edin Roma’da Dini Görevliler
Roma Halk Meclisleri

Roma Şehrinde Halk Meclisleri

Roma şehrinde cumhuriyet dönemi memuriyetleri başlıklı yazımızda adı geçen memuriyetleri ve senatoyu destekler nitelikte memurları seçen ve önemli kamu görevlerini yerine getiren birtakım halk meclisleri de mevcuttu. Bu meclisler yetkililerin…

Okumaya devam edin Roma Şehrinde Halk Meclisleri
Roma Tarihi

Roma Şehrinde Cumhuriyet Dönemi Memuriyetleri

Roma cumhuriyetinin yönetim şekli MÖ IV. yüzyıldan MÖ III. yüzyılın başlarına kadar yapılan bir dizi reformla ortaya çıkmıştır. Roma’nın idare organizasyonu her biri eşit haklara ve sorumluluklara sahip olmasa da…

Okumaya devam edin Roma Şehrinde Cumhuriyet Dönemi Memuriyetleri
Roma Şehri

Roma’da Sınıf Mücadeleleri

V. ve IV. yüzyıllarda Roma dış güçlere karşı savaşırken aynı zamanda bazı iç karışıklarla da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Kıtlık, toprak mücadeleleri, borçlar ve toprak meseleleriyle ilgili sorunlar, cumhuriyet yönetiminin…

Okumaya devam edin Roma’da Sınıf Mücadeleleri
Roma Şehri

Roma’da MÖ V. Yüzyıldaki Dış Gelişmeler

MÖ V. yüzyılın başlarından itibaren meydana gelen değişiklikler Latium, Campania ve güneydeki Yunan kent devletlerinde birtakım sıkıntıları da beraberinde getirdi. Bu dönemlerde halkların göçünden ve Orta İtalya’nın yüksek kesimlerinden gelen…

Okumaya devam edin Roma’da MÖ V. Yüzyıldaki Dış Gelişmeler
İtalya Tarihi

Roma’da Yeni Bir Rejimin Başlangıcı

Roma’da krallık rejiminin son yılları çeşitli mücadelelere sahne olmuştu ve bu tür mücadelelerden muzdarip olan sadece Roma değildi; kaynaklardan öğrendiğimize göre aynı yıllarda İtalya’nın diğer şehirlerinde de benzer türden hareketlenmeler…

Okumaya devam edin Roma’da Yeni Bir Rejimin Başlangıcı
Roma Şehri

Roma Şehrinde Krallık Dönemi

Roma şehrinin başında bulunan krala yaşlılardan oluşan bir grubun destek olduğu görülmektedir. Bu grubun oluşturduğu kuruma senex = yaşlı sözcüğünden türetilen ve yaşlılar meclisi anlamına gelen senato adı verilmiştir. Kralın…

Okumaya devam edin Roma Şehrinde Krallık Dönemi
Roma Şehri

Roma’nın Kuruluşu

Roma şehrinin kuruluşu tarihi geleneğe göre MÖ 8. yüzyıl ortalarına tarihlenir. Roma imparatoru Augustus döneminde MÖ 1. yüzyılın son yarısında yaşamış olan tarihçi Marcus Terentius Varro kuruluş tarihini MÖ 753…

Okumaya devam edin Roma’nın Kuruluşu
İtalya Tarihi

Coğrafi Bir Kavram Olarak İtalya

Roma tarihine adını veren Roma şehrinin bulunduğu İtalya sözcüğü coğrafi kavram olarak Milattan önce 1. bin yılın neredeyse tamamında kuzeyde Apenin’ler dağ silsilesinin güneyinde yer alan bölgeden yarımadanın en güney…

Okumaya devam edin Coğrafi Bir Kavram Olarak İtalya