İngiliz Dışişleri Danışmanı Arthur James Balfour

Balfour Deklarasyonu (2 Kasım 1917)

Yahudilerin, İngiltere Hükûmeti nezdindeki girişimleri sonuç vermiş, İngiliz yöneticiler Filistin’de bir İngiliz mandası kurularak burada bir Yahudi yurdu oluşturulması konusunda ikna edilmişlerdir. 1917 Balfour Deklarasyonu ile alınan bu söz, savaş sonrası döneme damgasını vurmuş,...

Orta Doğu’da manda rejimleri

Orta Doğu Sorunları Tarihi

Orta Doğu 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa ülkelerinin sömürge bölgelerinden biri olmuştu. Orta Doğu, 20. yüzyılın ikinci yarısında da dünya egemenliği peşinde koşan büyük devletlerin etki alanı mücadelesinin önemli konularından biri olmayı sürdürmüştür....