Web sitemize hoşgeldiniz, 03 Aralık 2020

Selçuklu Devletini Çöküşe Götüren Sebepler

Selçuklu Devleti’nin çöküş nedenleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır: a) Eski Türk siyasî hukukuna göre, devlet hanedan üyelerinin ortak malıydı. Böylece...
Devamını Oku

Oğuz İstilası ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Yıkılışı

Karahıtay ve Karluklar’ın baskısı neticesinde Türkistan’dan batıya geçmek zorunda kalan Oğuzlar, çoğunlukla Belh civarında ve Huttelân otlaklarında yaşıyorlar, Büyük Selçuklu...
Devamını Oku

Büyük Selçuklu İmparatorluğu – Gûrlular Münasebeti

Gûr hükümdarı Kutbüddîn Muhammed, Sencer‘in Katvan’daki yenilgisinden istifade ederek Herat’ı almış ve Belh’e kadar ilerlemişti. Ona engel olmağa çalışan Selçuklu...
Devamını Oku

Katvan Savaşı (9 Eylül 1141) Önemi ve Sonuçları

Selçuklu ordusu ile yine 100.000 kişilik Kara–Hıtay kuvvetleri Semerkand civarındaki Katvan veya Katavan sahrasında karşılaştılar (9 Eylül 1141). Sultan Sencer...
Devamını Oku

Harezmşah Atsız’ın İsyanı

Sencer daha melikliği sırasında Harezm bölgesine hâkim olmuş (1098) ve Berkyaruk tarafından oraya “Hârezmşâh” tâyin edilmiş olan Kutbeddîn Muhammed b....
Devamını Oku
Kronoloji nedir, sorusuna kısaca cevap vermek gerekirse; Kronoloji zaman bilimidir. Bir cümle ile özetlenen tanımda Kronoloji için zaman bilimi denilmektedir, bu tanım tarih biliminde terim olarak kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük tanımına göre Kronoloji; zaman bilimi, zaman dizini olarak...
Tevhid-i Tedrisat Kanunu, başka bir deyişle öğretim birliği yasası, 3 Mart 1924 tarihinde 430 kanun numarası ile kabul edilmiştir. Aynı tarihte Hilafet ile Şeriye ve Evkaf Vekaleti de kaldırılmıştır. Yasanın amacı ülkede bulunan bütün eğitim kurumlarını dönemin Milli Eğitim Bakanlığı...
Kapitülasyon kavramının; Latince “sözleşme yapma” anlamındaki “capitulare” kelimesinden geldiği düşünülmektedir. Dahası İtalyancada “sözleşme” kelimesine karşılık olarak “capitulazione” kelimesi kullanılmaktadır. Akdeniz’de bulunan İtalyan kent devletlerinin ticarette gelişmiş olup vatandaşlarına ayrıcalıklı bir rejim uyguladıkları bilinmektedir. Kapitülasyonlar ayrıca, Avrupalı devletlerin kendi ülkeleri dışında...
İsmet Paşa 24 Temmuz 1923 günü saat üçü dokuz geçe attığı imza ile yıllardır süren savaşlara son noktayı koyuyordu. İsmet Paşa o günü şöyle anlatmaktaydı: “…İmza edeceğim ilk vesikayı elime aldığım zaman, görüştüklerimize uygunluğunu kontrol için baştan aşağı okuyacakmışım gibi...

Güncel Konular

Selçuklu Devletini Çöküşe Götüren Sebepler

Selçuklu Devleti’nin çöküş nedenleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır: a) Eski Türk siyasî hukukuna göre, devlet hanedan üyelerinin ortak malıydı. Böylece kendini kuvvetli ve güçlü gören her bir hanedan üyesi iktidar...

Oğuz İstilası ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Yıkılışı

Karahıtay ve Karluklar’ın baskısı neticesinde Türkistan’dan batıya geçmek zorunda kalan Oğuzlar, çoğunlukla Belh civarında ve Huttelân otlaklarında yaşıyorlar, Büyük Selçuklu Devleti’nin nüfuz sahası içinde bulunmalarına rağmen yarı bağımsız bir hayat...

Büyük Selçuklu İmparatorluğu – Gûrlular Münasebeti

Gûr hükümdarı Kutbüddîn Muhammed, Sencer‘in Katvan’daki yenilgisinden istifade ederek Herat’ı almış ve Belh’e kadar ilerlemişti. Ona engel olmağa çalışan Selçuklu kumandanlarından Emîr Kumaç yaptığı savaşta mağlûp olmuştu. Daha sonra Sencer’e...

Katvan Savaşı (9 Eylül 1141) Önemi ve Sonuçları

Selçuklu ordusu ile yine 100.000 kişilik Kara–Hıtay kuvvetleri Semerkand civarındaki Katvan veya Katavan sahrasında karşılaştılar (9 Eylül 1141). Sultan Sencer burada hayatının ilk yenilgisini aldı ve ordusu tamamıyla dağıldı. Çin’de...

Harezmşah Atsız’ın İsyanı

Sencer daha melikliği sırasında Harezm bölgesine hâkim olmuş (1098) ve Berkyaruk tarafından oraya “Hârezmşâh” tâyin edilmiş olan Kutbeddîn Muhammed b. Anuştegin’i yerinde bırakmıştı. Kutbeddîn Muhammed bütün valiliği süresince Sencer’e bağlı...

Sultan Sencer ve Karahanlılar

Sencer daha melikliği zamanında Karahanlı Devleti’ni teşkilâtlandırmıştı. Batı Karahanlı hükümdarı Arslan Han Muhammed b. Süleyman ömrünün son yıllarında hastalanarak felç olmuş, bu bakımdan oğlu II. Nasr’ı kendisine ortak kağan yapmıştı....

Sultan Sencer’in Gazne Üzerine Seferi

Gazneliler hükümdarı Behramşâh 18 yıl kadar olay çıkarmadan Selçuklulara itaat etmişti. Daha sonra 250.000 dinar tutarındaki yıllık haracı ödememesi ve halka kötü davranması, Sultan Sencer’i bu hükümdar üzerine bir sefer...

Sultan Sencer’in Irak Politikası ve Amcası Mesud İle Mücadelesi

Sultan Mahmud’un ölümü Selçuklu Devleti’nin batı bölgesini karıştırmıştı. Sultan Sencer’in onayı alınmaksızın Irak Selçukluları tahtına Mahmud’un oğlu Dâvud geçirilmiş, buna amcası Mes’ûd itiraz etmişti. Dâvud–Mes’ûd arasındaki taht mücadelesine Selçuk–şâh da...

Halife Müsterşid – Mahmud İttifakı ve Sultan Sencer

Hille ve çevresi hükümdarı Dübeys b. Sadaka (1108–1135), Abbasî halifesi Müsterşid–Billâh (1118–1135) ile anlaşmazlığa düşmüş ve Mahmud’un kardeşi Tuğrul ile birleşerek Irak’ta yeni bir Selçuklu Devleti kurmak istemişti. Bu iki...