Lozan Barış Antlaşması'nı İmzalayan Türk Heyeti

Lozan Barış Antlaşması’nın İmzalanması ve Kapitülasyonlar

İsmet Paşa 24 Temmuz 1923 günü saat üçü dokuz geçe attığı imza ile yıllardır süren savaşlara son noktayı koyuyordu. İsmet Paşa o günü şöyle anlatmaktaydı: "…İmza edeceğim ilk vesikayı elime…

Okumaya devam edin Lozan Barış Antlaşması’nın İmzalanması ve Kapitülasyonlar
Anadolu'da Görülen Salgın Hastalıklar

Anadolu’da Görülen Önemli Salgın Hastalıklar

Osmanlı Devleti’nin son yıllarında özellikle savaşlar sebebiyle yoksulluk ve gayr-ı sıhhî durum söz konusuydu. Bu husus üzerine Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de kalan yabancılar da dikkat çekmiştir. Alman Ernst J. Christoffel,…

Okumaya devam edin Anadolu’da Görülen Önemli Salgın Hastalıklar
Türklerde Devlet

Türk Hikmeti ve Devlet İlişkisi

Yer kürede büyük medeniyetlerin kurulduğu yerler: Ekvatorun kuzey yarım küresidir. Burası Çin denizinden Atlas Okyanusuna kadar olan yerdir. Büyük dinler, felsefeler, sanat eserleri, büyük devletler hep bu kuşakta doğmuş ve…

Okumaya devam edin Türk Hikmeti ve Devlet İlişkisi
Kapitülasyon Nedir, Ne Demektir?

Kapitülasyon Nedir, Ne Demektir?

Kapitülasyon kavramının; Latince "sözleşme yapma" anlamındaki "capitulare" kelimesinden geldiği düşünülmektedir. Dahası İtalyancada "sözleşme" kelimesine karşılık olarak "capitulazione" kelimesi kullanılmaktadır. Akdeniz’de bulunan İtalyan kent devletlerinin ticarette gelişmiş olup vatandaşlarına ayrıcalıklı bir…

Okumaya devam edin Kapitülasyon Nedir, Ne Demektir?
Kavimler Göçü Haritası

Türklerin Tarihte Etkide Bulunduğu Üç Önemli Göç Hareketi

Tarihte yeryüzünün büyük bir kısmını etkileyen birçok göç hareketleri gerçekleşmiştir. Yeryüzünün büyük bir kısmını etkileyen göçler ilk çağlardan günümüze kadar sayısız örneklerle doludur. Tarihte sonuçları itibarıyla üç tane çok önemli…

Okumaya devam edin Türklerin Tarihte Etkide Bulunduğu Üç Önemli Göç Hareketi

31 Mart Olayı, Vakası veya Hadisesi

31 Mart olayı, isyanı, ayaklanması, hadisesi veya vakası olarak tarihe yansıyan olayı, neden ve sonuçlarını analiz ettik, iyi okumalar. 31 Mart Olayı Nedenleri Nelerdir? İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin, İkinci Meşrutiyet'in…

Okumaya devam edin 31 Mart Olayı, Vakası veya Hadisesi

İkinci Meşrutiyete Genel Bir Bakış

Sultan II. Abdülhamit İkinci Meşrutiyet'i ilan ederken Meclis-i Mebusan'ın da yeniden açılmasına karar verildiğini yayınladığı bir "İrade-i Seniye" ile duyurmuştu. 1 Ağustos 1908 tarihinde çıkarılan bir Hatt-ı Hümayun ile Kanun-i…

Okumaya devam edin İkinci Meşrutiyete Genel Bir Bakış
Tarih Bilimi Nedir?

Töre, Kut-Devlet İlişkisi

Devlet hak, hukuk ve kanun üzerine kurulur ve amacını bu yolla gerçekleştirir. Türklerde yasa ilan edildi mi devlet ayakta demektir. Bu yasanın genel adı töredir. Töre nedir? Töre, Türklerin hukukî,…

Okumaya devam edin Töre, Kut-Devlet İlişkisi

Türklerde Devlet Nedir?

Türklerde ilk devlet, aşiretlerin birleşmesiyle oluşur. "İl" adını alır, bu göçebe bir "Medine": "site"ye benzer. Her aşiretin reisi ayrı ayrı olmakla beraber, devletin velayeti hakan ile hatunun müttehit şahsiyetinde tecelli…

Okumaya devam edin Türklerde Devlet Nedir?
Denizlerdeki Fetihler

Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki Fetihleri ve Deniz Seferleri

Orhan Bey zamanında Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne bağlanması ile denizcilik faaliyetleri başlamıştır. Osmanlı Devleti ilk donanmaya Orhan Bey Dönemi’nde sahip olmuş, ilk tersane I. Beyazid tarafından Gelibolu’da yaptırılmıştır. Osmanlı Devleti…

Okumaya devam edin Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki Fetihleri ve Deniz Seferleri