Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Şubat 2023
Tarih Bilimi
Tarih yazı ile başlar. Ezelde kâinat yaratıldı. Dünyamız bir milyar yıl önce meydana geldi. İlk deniz hayvanları yarım milyar, ilk...
  Devamını Oku
  Bir kişiyi başarılı bir tarihçi kimliğine, başka vasıflarının yanında, yararlandığı kaynaklar kavuşturacaktır. Bu noktada tarihçinin karşısına kaynaklarla ilgili olarak başlangıçta...
   Devamını Oku
   Cumhuriyet Tarihi anabilim dalı olarak 1990’lı yıllardan itibaren müstakil olarak çalışma imkânı bulduğumuz bir sahadır. Daha önce Yakın Çağ ile...
    Devamını Oku
    Türkler tarih boyunca yayıldıkları sahalarda çeşitli devletler kurmuşlardır. İsimleri birbirinden farklı olmasına rağmen bu devletler bir devamlılık göstererek bugüne kadar...
     Devamını Oku
     Başlangıçtan günümüze Yahudileri tanımlamak için İbrani, İsrail/İsrailoğulları gibi isimler kullanılır. Musevi terimi Osmanlı’nn son dönemlerinden itibaren, Türkçe’de Yahudileri ifade etmek...
      Devamını Oku
      Bir kişiyi başarılı bir tarihçi kimliğine, başka vasıflarının yanında, yararlandığı kaynaklar kavuşturacaktır. Bu noktada tarihçinin karşısına kaynaklarla ilgili olarak başlangıçta iki büyük problem çıkmaktadır. Bunlardan birisi, tarihçi olarak her elimize geçeni muteber kaynak olarak nitelememiz doğru olmayacaktır. Diğeri ise yeni...
      Tarih yazı ile başlar. Ezelde kâinat yaratıldı. Dünyamız bir milyar yıl önce meydana geldi. İlk deniz hayvanları yarım milyar, ilk kara hayvanları 350 milyon yıl önce ortaya çıktı. İlk memeliler 70 milyon, ilk insan yarım milyon yıl önce göründü. İnsanoğlu,...
      Avrupa’daki kurumlar; bilim, sağlık, sanat, sanayi, ekonomi ve teknolojide yaşanan gelişmelerle modernleşmiş ve Osmanlı kurumları artık Batı’yla rekabet edemez duruma gelmiştir. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti, özellikle eğitim ve sağlık alanlarında Avrupa’daki kurumlara ilgi duymuştur. Bu yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde...
      Tevhid-i Tedrisat Kanunu, başka bir deyişle öğretim birliği yasası, 3 Mart 1924 tarihinde, 430 kanun numarası ile kabul edilmiştir. Aynı tarihte Hilafet ile Şeriye ve Evkaf Vekaleti de kaldırılmıştır. Yasanın amacı ülkede bulunan bütün eğitim kurumlarını dönemin Milli Eğitim Bakanlığı...
      Güncel Konular
      İnsanların, kendilerini çok yakından ilgilendiren olayları, oluş sırasına göre dizmek, hangisinin önce veya sonra olduğunu bilmek istemeleri, onlarda takvim fikrinin doğmasına sebep oldu. Bu suretle geçmişi anlamak daha kolaylaştı. Olaylar...
      Yazının icadı ve kullanılmasıyla insan zekasında ve ortaya koyduğu medeniyetlerde büyük bir devrim olmuştur. Onun için bu çok önemli olay, Tarihten Önceki Zamanların sonu ve Tarih Zamanlarının başı sayılmıştır. Tarih...
      Çok eski devirlerin insanları ile bugünün insanları arasındaki farkları belirtmek için son yüzyılın gelişmelerini gözümüzün önüne almalıyız. İnsanlar binlerce yıl sürekli çalışmaları, uğraşmaları, fikir yormaları sayesinde bugünkü hayat seviyesine erişmişlerdir....
      Mevali kelimesi ile ilgili ayrıntılara geçmeden önce cevaplamamız gereken bir kaç soru var. Bu sorulardan en önemlileri “mevali ne demek”, “mevali ne anlama gelir” veya “mevali nedir” sorularıdır. İlk olarak...
      Abbasi dönemi olarak bilinen 750 – 1258 yılları arasındaki dönemde Abbasiler tarafından yapılan camiler ve bu camilerin genel özelliklerine değineceğiz. Abbasi Camilerindeki Genel Özellikleri Abbasi dönemindeki camilerde ordugah etkisi çok...
      Tarihten önce yaşamış insanların, taş ve madenden yapmış oldukları, eşya ve araçlara bakarak, Tarih Öncesi Devirler konusunu; Yontma Taş, Cilalı Taş ve Maden Devirleri olmak üzere üç kısma ayırırız. Yontma...
      Avrupa’daki kurumlar; bilim, sağlık, sanat, sanayi, ekonomi ve teknolojide yaşanan gelişmelerle modernleşmiş ve Osmanlı kurumları artık Batı’yla rekabet edemez duruma gelmiştir. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti, özellikle eğitim ve sağlık...
      Polis’te siyasetin merkezinde demos (halk) bulunmaktadır. Demos’un kapsamında kimlerin yer aldığı ya da alması gerektiği de siyasal mücadelelerin en önemli unsurlarından biridir. Bu mücadeleye ana rengini veren temel motif eşitlik...
      Başlangıçta gerek Atina’da gerekse Sparta’da yurttaşlığın öncelikli temel koşulu, belirli bir soya (genos’a) ait olabilmekti. Ancak Atina’da soy bağlarının yerini deme bağları aldıkça bu ön koşul önemsizleşmiş, daha çok özgür...
      Tarihbilimi.gen.TR
      tarih bilimi

      Bu sitede bulunan tüm makaleler sadece bilgi paylaşımı amacıyla yayınlanmaktadır. Tüm eserler 5846 sayılı kanun kapsamında korunmaktadır. Görüş, öneri veya şikayetleriniz için lütfen bize ulaşın.