İngiliz Dışişleri Danışmanı Arthur James Balfour

Balfour Deklarasyonu (2 Kasım 1917)

Yahudilerin, İngiltere Hükûmeti nezdindeki girişimleri sonuç vermiş, İngiliz yöneticiler Filistin’de bir İngiliz mandası kurularak burada bir Yahudi yurdu oluşturulması konusunda ikna edilmişlerdir. 1917 Balfour Deklarasyonu ile alınan bu söz, savaş sonrası döneme damgasını vurmuş,...

Orta Doğu’da manda rejimleri

Orta Doğu Sorunları Tarihi

Orta Doğu 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa ülkelerinin sömürge bölgelerinden biri olmuştu. Orta Doğu, 20. yüzyılın ikinci yarısında da dünya egemenliği peşinde koşan büyük devletlerin etki alanı mücadelesinin önemli konularından biri olmayı sürdürmüştür....

Erzurum Kongre Binası

Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

Mondros Mütarekesi’nin hemen ertesinde Anadolu’da, amaçlarda paralellikler olmakla birlikte çoğunluğu yerel ölçekli milli direniş faaliyetleri başlamıştır. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ise, adeta bir ateşleyici rolü oynamış ve örgütlenmelerini tamamlamış yerel milli kuvvetlerde, güçlerini...

Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey

Amasya Beyannamesi – Amasya Tamimi

Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Hükumet, İtilaf Devletlerinin etki ve denetimi altında bulunduğundan, üzerindeki sorumluluğun gerektirdiklerini yerine getirememektedir. Bu hal milletimizi yok olmuş tanıttırıyor. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin durumunu...