1955 Bağlantısızlar Hareketi

1961’de Belgrad’ta bir araya gelen 25 Asya ve Afrika devleti faaliyetlerine kurumsal bir nitelik kazandırarak Bağlantısızlar (Bağlantısızlık) Hareketi adını aldılar.…

Kronoloji Nedir?

Kronoloji nedir, sorusuna kısaca cevap vermek gerekirse; Kronoloji zaman bilimidir. Bir cümle ile özetlenen tanımda Kronoloji için zaman bilimi denilmektedir,…

Hicri Takvim / Şemsi ve Kameri (2 Çeşit)

Hicri takvim, Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra kullandığı takvimlerden biridir. Türkler; Hicri takvimden önce oniki hayvanlı Türk takvimi kullanıyorlardı. Hicri…

Robotik Bilimin Babası El Cezeri

Anadolu Selçuklularında sadece tıp çalışmaları değil, diğer bilimler konusunda da önemli çalışmaların yapıldığını bilmekteyiz. Bunlardan biri de Cezeri’nin çalışmalarıdır. Artukoğullan…

Oğuzlar, Oğuz Boyu, Türkmenler

Oğuzlar; günümüzde Türkiye, Balkanlar, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan’da yaşayan Türklerin ataları olan büyük bir Türk boyu. Oğuzlara, Türkmenler de…

Ahilik ve Tasavvuf

Ahilik; İslâmî inanç ve prensiplerinden güç ve kuvvet alan esnaf ve sanatkarlar kuruluşudur. Ustadan kalfaya, kalfadan çırağa bir kutsal emanet…

Selçuklu Devleti Kronolojisi

Selçuklu Devletinin kuruluş, gelişme ve yıkılış dönemlerini kronolojik sıra ile derledik. Tarihler yaklaşık değerler içermektedir. Selçukluların kronolojisi aşağıdadır. Selçuklu Devleti…

31 Mart Olayı (13 Nisan 1909)

II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti, konumunu daha da güçlendirdi. Diğer taraftan Cemiyetten aradıklarını bulamayanlar ve yeni…