Yirmisekiz Mehmet Çelebi

Yirmisekiz Mehmet Çelebi Kimdir?

YİRMİSEKİZ Mehmet Çelebi, fevkalade elçi olarak Türkiye’nin siyasî ve toplum hayatında ünlü bir kişi olduğu kadar, Fransa’da da şöhret kazanmış bir diplomattı. Bazı kitaplarda, onun ilk elçimiz gibi tanıtılması yanlıştır. Oysa ki, Yirmisekiz Mehmet...

Japonya’nın yayılması

Japonya’nın Dış Dünyaya Açılması

Meiji (Meici) Restorasyonu Orta Çağ’dan itibaren kapalı yaşayan Japonya, Orta Çağ Avrupası’ndaki derebeylik sistemine benzer “daymiyo” adı verilen yarı feodal askerî bir yapılanma içindeydi. Daymiyoların en güçlüsü, şogun unvanıyla ordu komutanlığı yapıyordu. Devletin başında...

Emir Faysal Paris Barış Konferansı’nda (1919)

Orta Dogu’nun Paylaşılması

1917 Bolşevik Devrimi’nden sonra Rusya’daki yeni yönetim, gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna duyurdu ve Rusya’ya verilen topraklardan vazgeçtiğini açıkladı. Bu nedenle Orta Doğu toprakları, 1919 Paris Konferansı’nda yeniden paylaşıldı. Orta Doğu’nun Paylaşılması’nı yakından inceleyelim. ABD’nin I....

Orta Dogu’nun Özellikleri

Orta Doğu (Yakın Doğu) dar anlamıyla Türkiye, İran ve Mısır arasındaki ülkeleri, geniş anlamıyla tüm bu devletler ile komşu İslam ülkelerini (Kuzey Afrika, Sudan, Somali ve Afganistan) içerir. Ancak Orta Doğu, günümüzde Türkiye, Arap...