Tarih Bilimi Nedir?

Tarih bilimi nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevaplardan biri; geçmişte meydana gelen olaylarda insanların tutum ve davranışlarının incelendiği ve yorumlandığı bilim dalıdır. İnsanlar tarih bilimi ne olduğuna bir çok farklı cevap verebilirler. Çünkü geçmişten beri tarih biliminin çok farklı tanımları yapılmıştır. March Bloch, tarih bilimi nedir sorusuna; tarihi her şeyden önce değişmenin bilimi olarak görüyorum der.


Tarih Biliminin Özellikleri

Tarih bilimi, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, medeniyet ve kültürlerini, toplulukların birbirleri ile olan ilişkilerini, zaman ve yer göstererek, neden sonuç ilişkileri çerçevesinde, yazılı belgelere dayandırarak, tarafsız bir şekilde inceleyen bilimdir. Belge bir tarihi olayın incelenmesinde en önemli unsurdur. Belgeler sözlü, yazısız ve yazılı olmak üzere üç gruba ayrılır.


Tarih Biliminin Amacı ve Yararları

Tarih geçmişteki vakalara dair bilgilerin toplanması, keşfi, bütünlemesi ve arz edilmesi bilimidir. Tarihi bilgi, geçmişteki vakalarala alakalı tüm materyallerin, olayların gerçekleştiği zamanın şartları dikkate alınarak, olabildiğince nesnel bir şekilde arz edilmesi ile oluşur. Tarih, yaşanan durumun tekrar edebilmesi gibi bir ihtimal olmadığından başka bilimler gibi deney ve gözleme dayanamaz.


Tarih Biliminin Yöntemi Nedir?

Bir sonuca ulaşmak için bilim ve mantığa uygun biçimde yapılan araştırma şekline yöntem denir. Tarih biliminin yöntemi de kendisine özeldir. Her bilim dalı mutlaka bir yöntem kullanmak zorundadır. Sosyal bilimler ve fen bilimlerinin yöntemleri birbirinden farklıdır. Tarihin yöntemi, tarihî olayları inceleyerek anlamak ve açıklamaktır. Tarihi olaylar hakkında doğru bilgi edinmek ancak o dönemden kalan ve olaya tanıklık edebilecek belge ve bulguların değerlendirilmesi ile mümkündür. Bu değerlendirmede sistematik bir yöntem izlenir.


Tarih Biliminin Tanımı

Tarih; gerçekleşmiş olayları, olay yeri olay zamanı ve olayın faillerini göstererek, belirli kaynaklara dayandırarak, sebebini ve sonucunu açıkça ortaya koyarak inceleyen bir bilim dalıdır. Bilimsel olarak tarihin en geçerli tanımı budur. Bunun sebebi ise bu tanımda tarihin elzem ögelerinin tamamından bahsedilmiştir. Bu ögelerin ana anlamlarına bakarak tarih bilimi açısından neden bu kadar elzem olduklarını inceleyelim.


Tarih Biliminin Kaynakları

Tarih biliminin kaynakları konusunu incelerken öncelikle kaynak kelimesinin kökenine inmek gerekir. Türkçe dilinde bir çok manaya gelen kaynak kelimesi tarih biliminin kaynaklarını ifade ederken “Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür” olarak ele alınabilir.


Tarih Biliminde Kaynaklar Niçin Önemlidir?

Tarih biliminde kaynaklar niçin önemlidir? Bu soruya doğru cevap verebilmek için soruyu parçalayarak anlamaya çalışalım. Öncelikle Tarih Bilimi nedir, tarih biliminde kaynak nedir ve tarih bilimi kaynaklardan nasıl faydalanır bunlara bakacağız, sonuç olarak tarih biliminde kaynakların niçin önemli olduğunu belirteceğiz.


Tarih Bilimi Diğer Bilimlerden Nasıl Yararlanır

COĞRAFYA; Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir. Tarihi olayların oluşumu esnasında; İklim, yeryüzü şekilleri, ekonomik faaliyetler, konum vb.. coğrafi faktörler etkili olabilmektedir. Bu faktörlerin bilinmesi tarihi olayların tüm yönlerinin aydınlanmasında büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.


Tarih Biliminin Amacı ve Yararları

Tarih geçmişteki vakalara dair bilgilerin toplanması, keşfi, bütünlemesi ve arz edilmesi bilimidir. Tarihi bilgi, geçmişteki vakalarala alakalı tüm materyallerin, olayların gerçekleştiği zamanın şartları dikkate alınarak, olabildiğince nesnel bir şekilde arz edilmesi ile oluşur. Tarih, yaşanan durumun tekrar edebilmesi gibi bir ihtimal olmadığından başka bilimler gibi deney ve gözleme dayanamaz.