Emevi Camii - Şam / Suriye

Emeviler ve Emevilerin Kuruluş Dönemi

Emevi Devleti, adını kurucusu olan Hz. Muaviye bin Ebi Süfyan’ın bağlı bulunduğu aileden almıştır. Hz. Muaviye, Kureyş kabilesinin Beni Ümeyye (Ümeyyeoğulları veya Emeviler) koluna mensuptur. İslam’dan önce Ümeyyeoğulları Mekke’nin en…

Okumaya devam edin Emeviler ve Emevilerin Kuruluş Dönemi
Kâbe ve çevresi temsili resmi

Hz. Muhammed’den (S.A.V) Sonra Devlet İdaresi

Hz. Peygamber Allah’tan vahiy alan bir elçidir. Hicret sonrası Medine’de kurduğu devletin de başkanıydı. Devlet idaresindeki en temel ölçü Kur’an’ın ilkeleriydi. Kur’an-ı Kerim’de devlet idaresinde şûra prensibi emredilmektedir. Hak ve…

Okumaya devam edin Hz. Muhammed’den (S.A.V) Sonra Devlet İdaresi
Medine-i Münevverin tarihî bir görüntüsü

İslamın Doğduğu Ortam

Coğrafî Durum: Arap Yarımadası, özellikle Hicaz bölgesi, Peygamber Efendimizin doğduğu, yaşadığı, ilk vahyi aldığı, peygamber olduğu ve vefat ettiği bölge olduğu için İslam Tarihi açısından çok önemlidir. Arap Yarımadası, Asya,…

Okumaya devam edin İslamın Doğduğu Ortam
Mescid-i Nebevi

İslam’dan Önce Arabistan ve Dünya

İslam öncesi Arap Yarımadası’nda insanların hayat anlayışına verilen isim Cahiliyye Dönemi’dir. Arap Yarımadası başta Hicaz bölgesi ve Mekke olmak üzere Hz. İbrahim’in getirdiği dinî inanca sahip idiler. Bu din tevhit…

Okumaya devam edin İslam’dan Önce Arabistan ve Dünya
Kur’an-ı Kerim

İslam Tarihinin Kaynakları Nelerdir?

İslam Tarihinin ilk ve en önemli kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’de birçok sure ve ayet inançlardan, insanlık tarihinden, diğer peygamberlerin mücadelesinden, İslam dini ve onun tebliğcisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) hayatından…

Okumaya devam edin İslam Tarihinin Kaynakları Nelerdir?
Müslüman nüfusun yoğun bulunduğu ülkeleri gösteren harita

İslam Tarihinin Konusu Amacı ve Metodu Nedir?

İslam tarihi, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e (s.a.v) kadar gönderilen peygamberlerin peygamberlik mücadelelerini ve Peygamberimiz’den (s.a.v) de günümüze kadar gelen İslam devletlerinin kültür ve medeniyetini ele alan bir ilim dalıdır. Bununla…

Okumaya devam edin İslam Tarihinin Konusu Amacı ve Metodu Nedir?

Türklerin İslamiyeti Kabulü

Türklerin topluca İslamiyeti din olarak kabulleri ve İslam medeniyeti dairesine dahil olmaları, Türk Tarihi açısından son derece de önemli bir olaydır. Nitekim Osman Turan, Türkler ve İslâmiyet adlı makalesine şu…

Okumaya devam edin Türklerin İslamiyeti Kabulü

Kudüs’ün Tarihi ve Dinî Önemi Nedir?

Kudüs’ün önemi konusuna değinmeden önce, kutsal şehir Kudüs hakkında bilinmesi gerekenlere değinelim. Nitekim bir şeyin önemini anlamak için önce onun ne olduğunu bilmek gerekir. Kudüs'ün Tarihî ve Dinî Önemi Kudüs’ün…

Okumaya devam edin Kudüs’ün Tarihi ve Dinî Önemi Nedir?

Hz. Peygamber ve İslamın Fetihleri

İlk İslâm Devleti, Hz. Peygamber tarafından Medine'de kurulmuştur. Mekke'de bulunduğu sürede İslâmı tebliğe çalışan Peygamber, Medine'ye intikâlinden itibaren, buradaki Ensar ve Muhacirle diğer unsurları içeren bir siyasi organizasyonu gerçekleştirmiştir. Müessisinin hayatta…

Okumaya devam edin Hz. Peygamber ve İslamın Fetihleri
Abbasi Devleti Haritası

Abbasi Halifeleri Dönemi

Abbasi Halifeleri ve Türkler Emevi Hilafetinin yıkılmasıyla Suriye'nin hakimiyet devri son bulmuş, Bağdad'ın yani Irak'ın hakimiyeti başlamıştır. Beş asırı geçen bu süre içerisinde İslam dünyasının başında 37 Abbasi halifesi bulunmuş,…

Okumaya devam edin Abbasi Halifeleri Dönemi