Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Şubat 2023
Tarih Bilimi
Anasayfa » Osmanlı Devleti Tarihi

Osmanlı Devleti Tarihi

Osmanlı Devleti Tarihi kategorisinde, dünyaya hükmetmiş Osmanlı Devletinin tarihi hakkındaki konular derlenmiştir.

Avrupa’daki kurumlar; bilim, sağlık, sanat, sanayi, ekonomi ve teknolojide yaşanan gelişmelerle modernleşmiş ve Osmanlı kurumları artık Batı’yla rekabet edemez duruma...
Kapitülasyon Nedir ya da Kapitülasyon Ne Demektir? İşte bu sorunun kısaca cevabı: Kapitülasyon kavramının; Latince “sözleşme yapma” anlamındaki “capitulare” kelimesinden...
31 Mart olayı, isyanı, ayaklanması, hadisesi veya vakası olarak tarihe yansıyan olayı, neden ve sonuçlarını analiz ettik, iyi okumalar. 31...
Sultan II. Abdülhamit İkinci Meşrutiyet‘i ilan ederken Meclis-i Mebusan’ın da yeniden açılmasına karar verildiğini yayınladığı bir “İrade-i Seniye” ile duyurmuştu....
Orhan Bey zamanında Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne bağlanması ile denizcilik faaliyetleri başlamıştır. Osmanlı Devleti ilk donanmaya Orhan Bey Dönemi’nde sahip...
Ahilik teşkilatında dereceler ve derecelerin açıklamaları detaylı bir şekilde aşağıda açıklanmıştır. Yiğit: İyi ailelerin temiz ahlaklı, 10 yaşından küçük erkek...
Ahilikte örgüte giriş diğer Batıni tarikatlar gibi, özel bir törenle oluyordu. Törende adaya kuşak bağlanır ve tüm insanlara karşı sevgi...
Dilbilimciler arasında “Ahi” sözcüğünün kökeni konusunda görüş birliği yoktur. Ahi kelimesinin kaynağının Türkçe olduğu görüşünde olanlar “akı” kelimesinin Anadolu’daki söyleniş...
Fatih Sultan Mehmed’in fetih için yaptığı tüm hazırlıklar yaşamış olduğu çağın bilim ve teknolojisinden de faydalandığını göstermektedir. Bu teknolojinin de...
Osmanlı fetih siyasetinin başarılı olmasında padişahların kişiliği ve yetenekleri de önemli rol oynar. Bu padişahlardan biri de Fatih Sultan Mehmed’dir....
Osmanlı tarihçisi Aşıkpaşazade Osmanlı fetihlerinin kalıcı olmasında Abdalân-ı Rum (Dervişler), Ahiyân-ı Rum (Ahiler), Baciyân-ı Rum (Kadınlar), Gaziyân-ı Rum (Gaziler ve...