Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 24 Haziran 2021

Osmanlı Devleti Tarihi

Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Kurumuna Dönüştürülmesi

Avrupa’daki kurumlar; bilim, sağlık, sanat, sanayi, ekonomi ve teknolojide yaşanan gelişmelerle modernleşmiş ve Osmanlı kurumları artık Batı’yla rekabet edemez duruma...

Kapitülasyon Nedir, Ne Demektir?

Kapitülasyon kavramının; Latince “sözleşme yapma” anlamındaki “capitulare” kelimesinden geldiği düşünülmektedir. Dahası İtalyancada “sözleşme” kelimesine karşılık olarak “capitulazione” kelimesi kullanılmaktadır. Akdeniz’de...

31 Mart Olayı, Vakası veya Hadisesi

31 Mart olayı, isyanı, ayaklanması, hadisesi veya vakası olarak tarihe yansıyan olayı, neden ve sonuçlarını analiz ettik, iyi okumalar. 31...

İkinci Meşrutiyete Genel Bir Bakış

Sultan II. Abdülhamit İkinci Meşrutiyet‘i ilan ederken Meclis-i Mebusan’ın da yeniden açılmasına karar verildiğini yayınladığı bir “İrade-i Seniye” ile duyurmuştu....

Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki Fetihleri ve Deniz Seferleri

Orhan Bey zamanında Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne bağlanması ile denizcilik faaliyetleri başlamıştır. Osmanlı Devleti ilk donanmaya Orhan Bey Dönemi’nde sahip...

Ahilik Teşkilatına Giriş ve Derece Yükseltme Törenleri

Ahilik teşkilatında dereceler ve derecelerin açıklamaları detaylı bir şekilde aşağıda açıklanmıştır. Yiğit: İyi ailelerin temiz ahlaklı, 10 yaşından küçük erkek...

Ahilik Örgüt Yapısı, İlkeleri ve Ahilikten Çıkarma Sebepleri

Ahilikte örgüte giriş diğer Batıni tarikatlar gibi, özel bir törenle oluyordu. Törende adaya kuşak bağlanır ve tüm insanlara karşı sevgi...

Ahilik Teşkilatı ve Fütüvvet Sistemi

Dilbilimciler arasında “Ahi” sözcüğünün kökeni konusunda görüş birliği yoktur. Ahi kelimesinin kaynağının Türkçe olduğu görüşünde olanlar “akı” kelimesinin Anadolu’daki söyleniş...

İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar

Fatih Sultan Mehmed’in fetih için yaptığı tüm hazırlıklar yaşamış olduğu çağın bilim ve teknolojisinden de faydalandığını göstermektedir. Bu teknolojinin de...

Osmanlı Devleti Fetih Siyaseti

Osmanlı fetih siyasetinin başarılı olmasında padişahların kişiliği ve yetenekleri de önemli rol oynar. Bu padişahlardan biri de Fatih Sultan Mehmed’dir....

Abdal veya Abdalan-ı Rum Nedir?

Osmanlı tarihçisi Aşıkpaşazade Osmanlı fetihlerinin kalıcı olmasında Abdalân-ı Rum (Dervişler), Ahiyân-ı Rum (Ahiler), Baciyân-ı Rum (Kadınlar), Gaziyân-ı Rum (Gaziler ve...