Uygarlığın Doğuşu Kategorisi Yazıları


Sümerler Medeniyeti ve Mezopotamya

İnsan yaşamasına en elverişli yerlerden biri olan Mezopotamya’da dünyanın ilk uygarlığı Sümerler doğdu. Sümerler medeniyeti, […]

Babiller Hakkında Bilgi

Babil Kelimesi Anlamı Babiller, Mezapotamyada , MÖ. İki bin yılı civarında tarih sahnesinde olan Babil […]

Toplulukların Yeni Coğrafyalara Hareketleri

Geçmişten günümüze insanoğlu, zorunluluklar nedeniyle veya istediği yaşam koşullarına ulaşmak için yaşadığı yerleşim yerlerinden ayrılarak […]

Uygarlık Nedir

Uygarlık nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevap, sözlükte de belirtildiği üzere; fikir, sanat ve sanayi […]

İbrani Medeniyeti (Uygarlığı)

İbrani Medeniyeti (uygarlığı), Mezopotamya’da var olmuş Sami ırkına mensup İbraniler tarafından oluşturulmuştur. Hz. Davud önderliğinde […]

Fenike Medeniyeti (Uygarlığı)

Fenikeliler, MÖ XII. yüzyılda siyasi bir güç olarak ortaya çıkmış ve MÖ II. yüzyıla kadar […]

Hammurabi Kanunları Nelerdir?

Hammurabi Kanunu hem daha önce yapılmış olan kanunların ve örf adet hukukunun bir derlemesiyle hem […]

Tarihi Dönemler

Yazının bulunmasından günümüze kadar geçen zaman tarihi dönem olarak adlandırılmıştır. Tarihi çağlan belirleyen olayların evrensel sonuçları olmasına dikkat […]

Demir Çağı – Demir Devri

Demir çağı tunçun elde edilmesinin zor olması nedeniyle Urartuların demir üretmesi ile başlamıştır. Tunç pahalıydı, […]

Tunç Çağı – Tunç Devri

Devletin Doğuşu Tunç Devrinde, yerleşim yerlerinin gelişmesi sonucunda İlk kent devletleri oluşmaya başladı. İnsan toplulukları […]

Bakır Çağı – Bakır Devri

Bakır Devri (M.Ö. 5.000 – M.Ö.3.000) İnsanlar tarafından İlk defa İşlenen ve bulunan madenler altın, […]

Sitede Ara
Reklam
Reklam

2005'den beri... - Tarihbilimi.gen.TR