Category: Uygarlığın Doğuşu

Sümerler Medeniyeti ve Mezopotamya

İnsan yaşamasına en elverişli yerlerden biri olan Mezopotamya’da dünyanın ilk uygarlığı Sümerler doğdu. Sümerler medeniyeti, birbirinden bağımsız olan kent devletlerinin oluşturduğu bir uygarlıktır. Uruk, Ur, Lağaş, Kiş siteleri Sümer kent devletlerinin en önemlileridir. Ur...

Babiller Hakkında Bilgi

Babil Kelimesi Anlamı Babiller, Mezapotamyada , MÖ. İki bin yılı civarında tarih sahnesinde olan Babil Devleti oldukça gelişmiş bir uygarlığa sahipti. Babil kelimesi ‘Tanrının Kapısı’ demektir. Fıratın üzerinde verimli bir coğrafyayı mesken tutan Babilliler...

Uygarlık Nedir

Uygarlık nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevap, sözlükte de belirtildiği üzere; fikir, sanat ve sanayi alanlarında büyük gelişme göstermiş, medeni. Geniş manada Uygarlık Nedir diye cevap arayacak olursak; Uygarlık, bir başka deyişle medeniyet, varolan...

İbrani Medeniyeti (Uygarlığı)

İbrani Medeniyeti (uygarlığı), Mezopotamya’da var olmuş Sami ırkına mensup İbraniler tarafından oluşturulmuştur. Hz. Davud önderliğinde Kudüs’ü başkent yapmışlardır. 1948 yılından beri İsrail devleti olarak anılmaktadırlar. M.Ö. 1500’lerde Sina yarımadası ve Fırat ırmağı arasındaki bölgeye...