Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Selçuklu Tarihi

Selçuklu Tarihi

Türkler tarih boyunca yayıldıkları sahalarda çeşitli devletler kurmuşlardır. İsimleri birbirinden farklı olmasına rağmen bu devletler bir devamlılık göstererek bugüne kadar...
Tarihbilimi platformumuzu takip edenler bilirler, bu sayfa tarih bilimi hakkında bir çok farklı konuda özgün makaleler barındırır. Şimdi ise Altınordu...
Tarihbilimi platformumuzu takip edenler bilirler, bu sayfa tarih bilimi hakkında bir çok farklı konuda özgün makaleler barındırır. Şimdi ise Altınordu...
Tarihbilimi platformumuzu takip edenler bilirler, bu sayfa tarih bilimi hakkında bir çok farklı konuda özgün makaleler barındırır. Şimdi iseAltınordu (Altın...
Selçuklu Devleti’nin çöküş nedenleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır: a) Eski Türk siyasî hukukuna göre, devlet hanedan üyelerinin ortak malıydı. Böylece...
Karahıtay ve Karluklar’ın baskısı neticesinde Türkistan’dan batıya geçmek zorunda kalan Oğuzlar, çoğunlukla Belh civarında ve Huttelân otlaklarında yaşıyorlar, Büyük Selçuklu...
Gûr hükümdarı Kutbüddîn Muhammed, Sencer‘in Katvan’daki yenilgisinden istifade ederek Herat’ı almış ve Belh’e kadar ilerlemişti. Ona engel olmağa çalışan Selçuklu...
Selçuklu ordusu ile yine 100.000 kişilik Kara–Hıtay kuvvetleri Semerkand civarındaki Katvan veya Katavan sahrasında karşılaştılar (9 Eylül 1141). Sultan Sencer...
Sencer daha melikliği sırasında Harezm bölgesine hâkim olmuş (1098) ve Berkyaruk tarafından oraya “Hârezmşâh” tâyin edilmiş olan Kutbeddîn Muhammed b....
Sencer daha melikliği zamanında Karahanlı Devleti’ni teşkilâtlandırmıştı. Batı Karahanlı hükümdarı Arslan Han Muhammed b. Süleyman ömrünün son yıllarında hastalanarak felç...
Gazneliler hükümdarı Behramşâh 18 yıl kadar olay çıkarmadan Selçuklulara itaat etmişti. Daha sonra 250.000 dinar tutarındaki yıllık haracı ödememesi ve...