Kategori: Selçuklu Tarihi

08/10/2020 0

Harezmşah Atsız’ın İsyanı

Yazar: admin

Sencer daha melikliği sırasında Harezm bölgesine hâkim olmuş (1098) ve Berkyaruk tarafından oraya “Hârezmşâh” tâyin edilmiş olan Kutbeddîn Muhammed b.…

08/10/2020 0

Sultan Sencer ve Karahanlılar

Yazar: admin

Sencer daha melikliği zamanında Karahanlı Devleti’ni teşkilâtlandırmıştı. Batı Karahanlı hükümdarı Arslan Han Muhammed b. Süleyman ömrünün son yıllarında hastalanarak felç…