Anadolu'da Görülen Salgın Hastalıklar

Anadolu’da Görülen Önemli Salgın Hastalıklar

Osmanlı Devleti’nin son yıllarında özellikle savaşlar sebebiyle yoksulluk ve gayr-ı sıhhî durum söz konusuydu. Bu husus üzerine Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de kalan yabancılar da dikkat çekmiştir. Alman Ernst J. Christoffel,…

Okumaya devam edin Anadolu’da Görülen Önemli Salgın Hastalıklar
Türklerde Devlet

Türk Hikmeti ve Devlet İlişkisi

Yer kürede büyük medeniyetlerin kurulduğu yerler: Ekvatorun kuzey yarım küresidir. Burası Çin denizinden Atlas Okyanusuna kadar olan yerdir. Büyük dinler, felsefeler, sanat eserleri, büyük devletler hep bu kuşakta doğmuş ve…

Okumaya devam edin Türk Hikmeti ve Devlet İlişkisi
Kavimler Göçü Haritası

Türklerin Tarihte Etkide Bulunduğu Üç Önemli Göç Hareketi

Tarihte yeryüzünün büyük bir kısmını etkileyen birçok göç hareketleri gerçekleşmiştir. Yeryüzünün büyük bir kısmını etkileyen göçler ilk çağlardan günümüze kadar sayısız örneklerle doludur. Tarihte sonuçları itibarıyla üç tane çok önemli…

Okumaya devam edin Türklerin Tarihte Etkide Bulunduğu Üç Önemli Göç Hareketi
Tarih Bilimi Nedir?

Töre, Kut-Devlet İlişkisi

Devlet hak, hukuk ve kanun üzerine kurulur ve amacını bu yolla gerçekleştirir. Türklerde yasa ilan edildi mi devlet ayakta demektir. Bu yasanın genel adı töredir. Töre nedir? Töre, Türklerin hukukî,…

Okumaya devam edin Töre, Kut-Devlet İlişkisi

Türklerde Devlet Nedir?

Türklerde ilk devlet, aşiretlerin birleşmesiyle oluşur. "İl" adını alır, bu göçebe bir "Medine": "site"ye benzer. Her aşiretin reisi ayrı ayrı olmakla beraber, devletin velayeti hakan ile hatunun müttehit şahsiyetinde tecelli…

Okumaya devam edin Türklerde Devlet Nedir?
Boz-Üy-Keçe Çadır örneği

Türklerde Çadır Kültürü

Türklerde çadır ilk türk kavimleri ile başlar. Türkler tarih boyunca çeşitli çadır türleri kullanmışlardır. Yurt Çadırı Kırgızistan bayrağına sembol olan Yurt adı verilen çadır, Türklüğün en eski çağlarından bugüne halen…

Okumaya devam edin Türklerde Çadır Kültürü
Hunlar

Hun Toplum Yapısı

Hun toplumunun sosyal yapısı ve devlet teşkilatı, bütün yönleriyle tespit edilemez; fakat Hun İmparatorluğu’nun sosyal bir gelişme kaydettiği kesin. Hun toplumunun üst tabakasını, birbirine sıhri bağlarla bağlı dört aristokratik boy…

Okumaya devam edin Hun Toplum Yapısı
Hunlar

Hun Devlet Yapısı

Hunlar, askeri birliklere değil halkın desteğine sırtını veren kabile büyükleri tarafından yönetilmişlerdir. Yabgu (Shan-yü) diğer yöneticilerin başıydı ve şahsi otoritesinden başka her hangi bir gerçek iktidarı yoktu. Yabgunun hareketleri kabiledaşları…

Okumaya devam edin Hun Devlet Yapısı
Hunlar

Hun Devletinin Bölünmesi ve Sonu

Hunlar’ın güçlü zamanlarında pek etkisi görülmeyen olumsuz durumlar, daha sonraki zayıf hükümdarlar zamanında tam bir huzursuzluk kaynağı oldu. Ekonomik darlık ile Çin’in gittikçe arttırdığı siyasi baskılar, Hun iktidarında derin çatlaklar…

Okumaya devam edin Hun Devletinin Bölünmesi ve Sonu
Hunlar

Hun İktidarını Hedef Alan Yıkıcı Çin Politikası

Çin, Hunlar’ın sadece zayıf değil güçlü zamanlarında da tehlike olmaya devam ediyordu. Çin imparatorları, özellikle barış zamanlarında Hun Şan-yülerine eş olarak gönderdikleri Çinli prenseslerin maiyetlerinde Hun ülkesine birçok ajan sokmaktaydılar.…

Okumaya devam edin Hun İktidarını Hedef Alan Yıkıcı Çin Politikası