Category: Tarih Bilimi

Eski Para İnceleme Bilimi – Nümizmatik

Nümizmatik, eski paraları inceler. Bu paraların ait oldukları medeniyetlerle ilgili bilgi edinilmesinde tarih bilimine yardımcı olur. Para üzerinde yer alan bazı yazılar, devlet, hükümdar, devletin mali gücü gibi konularda tarihçiye önemli ipuçları verebilir. Nümizmatik,...

İlk Türk İslam Devletlerinde Eğitim ve Bilim Faaliyetleri

İlk Türk İslam Devletlerinde Eğitim ve Bilim Faaliyetleri

Batı’nın bilime önem vermediği ve insan düşüncesinin baskı altında tutulduğu Orta Çağ’da, eğitim ve bilime önem veren İslam dini doğmuş, bu din, insanları öğrenmeye ve bilimsel çalışmalar yapmaya yöneltmiştir. Türkler kalabalık gruplar hâlinde İslam...

İlk Türk Devletlerinde Bilim

İlk Türk Devletlerinde Bilim

Hunlarda verilen önemli eğitimlerden biri de savaş araç ve gereçlerinin yapılmasıyla ilgilidir. Hunlar, kap kacak yapımı, dokumacılık, ağaç oymacılığı, süsleme sanatları, demir işlemeciliği ve bitki köklerinden kumaş boyası yapılması gibi işleri başarıyla gerçekleştirmişlerdir. Bazı...

Cumhuriyetin İlanının Nedenleri

M. Kemal Paşa, Amasya Genelgesi’nden itibaren milli egemenliği amaçlayan bir siyaset takip etmişti. TBMM’nin açılışı ile de millet egemenliğine dayanan yeni bir devlet kurulmuştu. Bu devletin bir başkanı yoktu. Meclisin o zamanki karmaşık yapısı...

Afganistan ile Dostluk ve Dayanışma Antlaşması (1 Mart 1921)

Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra görevlendirilen bir Türk Heyeti, Rusya ile dostluk anlaşması imzalamak için Moskova’ya gitti. Aynı tarihlerde Afganistan temsilcileri de Moskova’daydı. 1919’da bağımsızlığını kazanan Afganistan, Sovyet Rusya’nın desteğini sağlamak için Moskova’ya temsilci göndermişti. Afganistan...