Türk Göçleri

Orta Yol ve Türk Göçleri

Orta yol üzerinden yapılan göçlere ve yayılmalara gelince, bu yol tarihin çeşitli dönemlerinde Türkler tarafından defalarca zorlandı. Fakat İran’da bulunan güçlü devletler bir türlü yıkılıp aşılamadı. VI. yüzyıl içinde doğudan…

Okumaya devam edin Orta Yol ve Türk Göçleri
Kavimler Göçü Haritası

Kuzey Yolu ve Türk Göçleri

Türk göçleri, genellikle doğu-batı ekseni üzerinde gerçekleşmiştir. Hatta diyebiliriz ki, Türkler daima doğudan batıya doğru bir akış içinde olmuşlardır. Türklerin batıya doğru göçlerinde ve yayılmalarında en çok kullandıkları yol, Karadeniz’in…

Okumaya devam edin Kuzey Yolu ve Türk Göçleri
Türk Göçleri

Çin’e ve Hindistan’a Yapılan Türk Göçleri

Güneye olan Türk göçünün ve yayılmasının iki hedefi vardı. Bunlardan biri Kuzey Çin, diğeri de Kuzey Hindistan idi. Kuzey Çin, aynı zamanda eski çağlardan beri Türk akınlarının hedefi durumundaydı. Türkler,…

Okumaya devam edin Çin’e ve Hindistan’a Yapılan Türk Göçleri
Türk Göçleri

Türk Göçlerinin Sebepleri Nelerdir?

Bir topluluğun kendi yerini, yurdunu terk ederek, başka bir yere gitmesine veya yer değiştirmesine göç denir. Sosyal bir olay olan göç, hayati ve ciddi sebeplere dayanır. Aksi takdirde hiçbir topluluk…

Okumaya devam edin Türk Göçlerinin Sebepleri Nelerdir?
Türklerde Göç

Türkistan’dan Türklerin Göçleri ve Yayılmaları

Türkistan’da yaşayan Türk halklarının geniş hudutlara sahip olarak yaşadıkları ülkelerinden çok eski zamanlardan itibaren çeşitli sebeplerle göç ettikleri bilinmektedir. Bununla birlikte, onların bir yerden ikinci bir yere ilerleme durumu (migrasyon…

Okumaya devam edin Türkistan’dan Türklerin Göçleri ve Yayılmaları
Türk Kimdir?

Türk Adının Aslı, Anlamı ve Yaygınlaşması

Türk, hem geçmiş zamanların hem de günümüzün etkili bir kavramı ve halkıdır. Türk’ü bilmeden, tanımadan zaman ve dünyayı tam olarak tanımak ve bilmek mümkün olmayabilir. Bu yüzdendir ki Türk, daha…

Okumaya devam edin Türk Adının Aslı, Anlamı ve Yaygınlaşması
Türk Göçleri

Atlı-Göçebe Türk Medeniyetinin Özellikleri

Türkistan’ın son derece elverişsiz olan tabiat ve iklim şartları, Türkleri devamlı bir mücadelenin içerisine itmiştir. Türk’ün karakterlerini yaşayış tarzını, inancını, dünya görüşünü ve sanat anlayışını etkileyen bu mücadele iki yönlü…

Okumaya devam edin Atlı-Göçebe Türk Medeniyetinin Özellikleri

Anav Kültürü (MÖ. 4000-1000)

Türkitan’da en eski medeniyet merkezlerinden biri de Batı Türkistan’da Aşkabad yakınlarında bulunan Anav bölgesidir. Anav’da yapılan kazılarda oldukça gelişmiş yerleşik bir kültüre rastlanmıştır. Anav kültürünün insanı, güneşte kurutulmuş tuğlalardan yapılan…

Okumaya devam edin Anav Kültürü (MÖ. 4000-1000)
Demir Çağı - Demir Devri

Tagar ve Taşdık Kültürü (MÖ. 700-100)

Karusuk kültürünü müteakiben Abakan ve Minusink bölgelerinde Tagar kültürünün geliştiğini görüyoruz. Adı geçen bölgelerde Tagar kültürüne ait tunçtan iki yanı keskin bıçaklar, hançerler ve çok sayıda ok uçları ile güçlü…

Okumaya devam edin Tagar ve Taşdık Kültürü (MÖ. 700-100)
Konik çadır örneği

Karasuk Kültürü (MÖ. 1200-700)

1200-700 yılları arasında Yenisey nehrinin baş kısmında yaşayan zümre “Karasuk Kültürü” adını taşıyan kültür dairesine mensuptur. Karasuk kültürü özellikle Batı Türkistan’da, Efrasiyab ve Semerkand’da bulunan taş figürler ile tanınmıştı. Bu…

Okumaya devam edin Karasuk Kültürü (MÖ. 1200-700)