Börü Nedir, Börü Ne Demektir?

Türk kültüründe ve Türk tarihinde; kök börü, gök börü, gök kurt gibi kavram aralarında da geçen Börü ifadesi, Türk mitolojisinde, “Sürüyü koruyan; ama sürüden uzak durması gereken kurt.” anlamında kullanılır. Yani sürünün koruyucusu ve...

Başkurtlar ve Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti

Başkurtların bağımsızlıklarını kazanıp bugünkü vatanlarına yerleşmeleri 5-8. yüzyıllara kadar dayanmaktadır. Başkurtların esas büyük kütlesinin 9. yüzyılda Güney Urallar’da yaşadığı bilinmektedir. Ana kütleden bu yüzyıllar arasında ayrılmaya başlayan bazı Başkurt kabileleri Macarlarla birlikte göç ederek...

Rusların Orta Asya’yı İstilası

IX. yüzyılda Hazar Kağanlığı hakimiyeti altında yaşayan Slavlar, bu devletin yıkılmasından sonra XI. yüzyıldan itibaren Rusya’da Kiev, Moskova vb. knezlikler (prenslik) kurmuşlardır. Bunlar Altın Orda Devleti’nin (1227-1502) kurulmasıyla bu devletin egemenliğine girmişler; Altın Orda...

Dursun Fakih (Tursun Fakı) Kimdir?

Dursun Fakih, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde yaşamış, şâir, âlim ve devlet adamıdır. Tahminen 13.yüzyılın ortalarında doğmuş, 1325 yılında ölmüştür. Şeyh Edebalı’nın damadı olan Dursun Fakih, Şeyh’ten tefsir, hadis ve fıkıh dersleri almış, Osman Gazi’nin...

Laiklik Nedir, Ne Demektir?

Türkçeye Fransızca “laique” kelimesinden gelen laik kelimesinin aslı Yunanca “lâikos”tur. Halka, kalabalığa ait anlamına gelen bu kelime başlangıçta din adamı olmayanları belirtmek için kullanılmıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Fransa’da siyasi iktidarın kaynağı, kullanılması...