Hun Devletinin Bölünmesi ve Sonu

Hunlar’ın güçlü zamanlarında pek etkisi görülmeyen olumsuz durumlar, daha sonraki zayıf hükümdarlar zamanında tam bir huzursuzluk kaynağı oldu. Ekonomik darlık…

Hun-Çin İlişkileri

Han sülalesinin (MÖ. 206-MS. 221) başlangıcında, Çin içindeki askeri durum imparatorun tam siyaset için rekabet ettiği yarı bağımsız krallıkların varlığı…

İskitler’in Savaş Taktikleri

Antik kaynaklarda, İskitlerin “cengaver” karakterlerini yansıtan, “güçlü ve muharip” bir toplum olduklarına dair birçok ayrıntılı kayıt mevcuttur. İskitlerin savaş taktikleri…

İskitler’de Giyim Kuşam

İskitlerin elbiseleri, başlıklı bir cübbe, kaftan ve pantolondan ibaretti. Bellerinde metal plakalarla süslü bir kemer bulunurdu. Kadınlar, “Sarafan” adı verilen…

İskitler’de Arabalar

Bozkır yaşantısında hayat daima hareketlidir: Erkeklerin günlük görevi at üzerinde sürüleri otlatmak ve avlanmaktır. Bütün kabile ve boylar, yeni ve…

İskitler’de At Kültürü

Hayvan yetiştirmek göçebe hayatının en önemli uğraşıdır. At, en başta gelen unsurdur, bozkır insanın her şeyidir, onun ayrılmaz bir parçasıdır:…