Türklerde Çadır Kültürü

Türklerde çadır ilk türk kavimleri ile başlar. Türkler tarih boyunca çeşitli çadır türleri kullanmışlardır. Yurt Çadırı Kırgızistan bayrağına sembol olan…

Hun Toplum Yapısı

Hun toplumunun sosyal yapısı ve devlet teşkilatı, bütün yönleriyle tespit edilemez; fakat Hun İmparatorluğu’nun sosyal bir gelişme kaydettiği kesin. Hun…

Hun Devlet Yapısı

Hunlar, askeri birliklere değil halkın desteğine sırtını veren kabile büyükleri tarafından yönetilmişlerdir. Yabgu (Shan-yü) diğer yöneticilerin başıydı ve şahsi otoritesinden…

Hun Devletinin Bölünmesi ve Sonu

Hunlar’ın güçlü zamanlarında pek etkisi görülmeyen olumsuz durumlar, daha sonraki zayıf hükümdarlar zamanında tam bir huzursuzluk kaynağı oldu. Ekonomik darlık…

Hun-Çin İlişkileri

Han sülalesinin (MÖ. 206-MS. 221) başlangıcında, Çin içindeki askeri durum imparatorun tam siyaset için rekabet ettiği yarı bağımsız krallıkların varlığı…

İskitler’in Savaş Taktikleri

Antik kaynaklarda, İskitlerin “cengaver” karakterlerini yansıtan, “güçlü ve muharip” bir toplum olduklarına dair birçok ayrıntılı kayıt mevcuttur. İskitlerin savaş taktikleri…

İskitler’de Giyim Kuşam

İskitlerin elbiseleri, başlıklı bir cübbe, kaftan ve pantolondan ibaretti. Bellerinde metal plakalarla süslü bir kemer bulunurdu. Kadınlar, “Sarafan” adı verilen…