Asya Hun Devleti Haritası

Asya Hun İmparatorluğu Kuruluşu ve Özellikleri

Yazılı belgelere dayanan Türk tarihi, Hunlar ile başlar. Hunlar, İç Asya’nın tarihi olarak belgelenmiş ilk “Göçebe İmparatorluğu”dur. Mançurya’dan Kazakistan’a ve Baykal’dan Büyük Çin Seddi’ne uzanan bir bölge Çin’de siyasi kontrollerini…

Okumaya devam edin Asya Hun İmparatorluğu Kuruluşu ve Özellikleri

İskitler’in Savaş Taktikleri

Antik kaynaklarda, İskitlerin “cengaver” karakterlerini yansıtan, “güçlü ve muharip” bir toplum olduklarına dair birçok ayrıntılı kayıt mevcuttur. İskitlerin savaş taktikleri ile ilgili olarak Herodot’tan Pers kralı Dareious’un MÖ. 513’teki ünlü…

Okumaya devam edin İskitler’in Savaş Taktikleri
Hun Okçusu

İskitler Silah ve Askeri Teçhizatların Üretimi

Ok ve Yay Ok ve yay bozkır savaşçısının başlıca silahıdır ve onun ayrılmaz bir parçasıdır. Grekler, İskitler için “atlı okçular” deyimini kullanmışlardır. Ok, aynı zamanda sosyal bakımdan da bir anlam…

Okumaya devam edin İskitler Silah ve Askeri Teçhizatların Üretimi

İskitler’de Giyim Kuşam

İskitlerin elbiseleri, başlıklı bir cübbe, kaftan ve pantolondan ibaretti. Bellerinde metal plakalarla süslü bir kemer bulunurdu. Kadınlar, “Sarafan” adı verilen sarkık bir elbise ile “kokoşnik” denilen yüksek bir başlık giyerlerdi.…

Okumaya devam edin İskitler’de Giyim Kuşam
Boz-Üy-Keçe Çadır örneği

İskitler’de Çadırlar – İlk Türklerde Çadır

Çadırlar, yani “yurtlar” ise konaklama alanlarında kurulur, “obalar” teşkil edilirdi. Yerleşik iskân yerlerinde de bu çadır modelleri aynen taklit edilmiştir. Bu evlerin içleri de çadırlarla olduğu gibi kumaş, keçe, kilim…

Okumaya devam edin İskitler’de Çadırlar – İlk Türklerde Çadır
İskitler

İskitler’de Arabalar

Bozkır yaşantısında hayat daima hareketlidir: Erkeklerin günlük görevi at üzerinde sürüleri otlatmak ve avlanmaktır. Bütün kabile ve boylar, yeni ve bazı otlaklar bulmak amacıyla, belirli zamanlarda çok uzaklardaki diğer belirli…

Okumaya devam edin İskitler’de Arabalar
Türklerde At Kültürü

İskitler’de At Kültürü

Hayvan yetiştirmek göçebe hayatının en önemli uğraşıdır. At, en başta gelen unsurdur, bozkır insanın her şeyidir, onun ayrılmaz bir parçasıdır: Onun üzerinde göç eder, sürülerini yönetir, avlanır, savaşa gider, dini…

Okumaya devam edin İskitler’de At Kültürü
İskitler

İskit Kültür ve Medeniyeti

Uçsuz bucaksız bozkırlardaki yaşantının temelini, hayvancılık ekonomisine yönelik “göçebe hayat tarzı” teşkil eder. Bozkırdaki acımasız tabiat şartları, bozkır insanın uzun bir tarihi süreç içinde devamlı bir mücadeleye yöneltmiştir. Kendilerine özgü…

Okumaya devam edin İskit Kültür ve Medeniyeti
İskitler

Sarmat-İskit İlişkileri

İskitlerin ilişki içerisinde bulunduğu kavimlerden birisi de kendileri gibi Bozkır kavmi olan Sarmatlar'dır. Sarmatlar İskitlerin doğusunda bulunan sahada yaşamışlardır. Hedodotos’un bildirdiğine göre, İskit ve Sarmatlar'ın hayat tarzında yakın benzerlik bulunmaktaydı.100…

Okumaya devam edin Sarmat-İskit İlişkileri
İskitler

İskit-Pers İlişkileri

İskit-Pers ilişkilerinin Eskiçağ tarihi içerisinde önemli, bir yeri olup, bu ilişki uzun bir süre devam etmiştir. Medler'in yerine geçen Akamenitler sülalesi döneminde İskitler büyük bir güç kaybetmelerine rağmen, siyasi bir…

Okumaya devam edin İskit-Pers İlişkileri
İskitler

İskitler – Milli Tarihimizin İlk Temsilcileri

İskitler, Eskiçağdaki “Türk Kültür Tarihi”nin, daha genel bir deyişle de “Milli Tarihimiz”in ilk temsilcileridir. Çünkü Eskiçağ ve devamındaki çeşitli yazılı kaynaklardan edindiğimiz bilgilerin ışığında ve bu bilgileri doğrulayan, zenginleştiren muhteşem…

Okumaya devam edin İskitler – Milli Tarihimizin İlk Temsilcileri