Emir Caca Bey Kimdir?

Bahaeddin Caca oğlu Nureddin Cibril’in Ceceli adıyla tanınan ve İlhanlı soyuna mensup olduğu düşünülen bir aşiret beyinin oğlu olarak 1240 yılında doğduğu sanılmaktadır. Pervâne Muîneddin Süleyman’ın siyaset sahnesinde ön plana çıkmasından önce Caca Bey...

Celâleddin Karatay Kimdir?

Türkiye Selçuklu Devletinin en parlak dönemini idrak eden Celâleddin Karatay, sultan I. Alâeddin Keykubâd’ın ölümünden sonra, devletin içte ve dışta yaşanan olaylar karşısında gerçekleşen sarsıntıları yatıştırmak ve önlemek suretiyle ön plana çıkmış önemli bir...

Mübarizeddin (Atabey) Ertokuş Kimdir?

Mübarizeddin Ertokuş, Türkiye Selçuklu Sultanlarından I. Gıyâseddin Keyhüsrev (1192-1196, 1205-1211), I. İzzeddin Keykâvus (1211-1220) ve I. Alâeddin Keykubâd (1220- 1237)’ın sultanlığı döneminde Antalya ve Isparta havalisinin valiliğini yaptı. II. Kılıç Arslan’ın veliaht tayin ettiği...

Emir Pervâne Muineddin Kimdir?

Pervâne Muîneddin Süleyman, aslen Horasanlıdır. Kösedağ (1243) bozgunu sonrasında Moğollarla sulh yapan vezir Mühezzibüddin Ali bin Muhammed’in oğludur. II. İzzeddin Keykâvus ile Rükneddin Kılıç Arslan arasında cereyan eden taht mücadeleleri esnasında Rükneddin Kılıç Arslan’ın...

Şemseddin Altun Aba Medresesi

Şemseddin Altun Aba’nın Hayatı Şemseddin Altun Aba, II. Kılıç-arslan ve oğlu Rükneddin Süleymanşah devrinin “sipehsalar”larından biridir. İbn Bibi’ye göre, iki Şemseddin Altun Aba yaşamıştır. Birisi I. Alaaddin Keykubat zamanında yaşayan ve oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev’in...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin Kuruluşu

Amerika’nın 1492’de keşfinden sonra İspanyollar, Meksika ve Güney Amerika’da, Portekizliler Brezilya’da, Fransızlar Kanada’da, İngilizler de bugünkü ABD’nin Atlas Okyanusu kıyılarına yerleşerek sömürgeler meydana getirdiler. İngilizler de XVI. yüzyılın sonlarından itibaren bu kıtaya gelerek koloniler...