Konargöçer Türkmenler (Temsilî)

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Toplumsal ve Ekonomik Yapısı

Devletin sınırlarının genişlemesinde ve fetihlerin gerçekleşmesinde güçlü ekonomik ve toplumsal yapının katkısı büyüktür. Osmanlı Devleti’nde yönetici ve askerî sınıf dışında kalan kesime “reaya” denilirdi. Kasaba ve şehirlerde oturan ticaretle uğraşan…

Okumaya devam edin Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Toplumsal ve Ekonomik Yapısı
Çimpe Kalesi Mevkii, Çanakkale

Osmanlının Rumeli’ye Geçişinin İlk Adımı: Çimpe Kalesi

Bursa ve İznik’i fetheden Orhan Bey başarılı bir komutan ve devlet adamı olduğunu göstermiştir. Orhan Bey Karesi Beyliği’nin topraklarını alınca Osmanlı Devleti’nin sınırları denize ulaştırmıştır. Karesi Beyliği’nin deniz gücünün Osmanlıya…

Okumaya devam edin Osmanlının Rumeli’ye Geçişinin İlk Adımı: Çimpe Kalesi
Kayıların Anadolu’ya Gelişi

Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi

13. yüzyılın sonlarında Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey’in kurduğu küçük bir beylik dünya tarihinin gördüğü en güçlü devletlerden biri haline geldi. Şimdi Kayı boyunun Anadolu’ya girişinden kök saldığı topraklara kadar…

Okumaya devam edin Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi
Takvim Sistemleri

Takvim Sistemleri Nelerdir?

İnsanlık; zamanı gün, hafta, ay, yıl gibi belli periyotlara bölmüş ve düzenli bir sistem çerçevesinde algılamıştır. Hayatı bu çerçevede düzenlemek üzere insanlar yaklaşık 6000 yıldan beri takvim kullanmıştır. Sümerler, Babiller,…

Okumaya devam edin Takvim Sistemleri Nelerdir?
Boz-Üy-Keçe Çadır örneği

Türklerde Çadır Kültürü

Türklerde çadır ilk türk kavimleri ile başlar. Türkler tarih boyunca çeşitli çadır türleri kullanmışlardır. Yurt Çadırı Kırgızistan bayrağına sembol olan Yurt adı verilen çadır, Türklüğün en eski çağlarından bugüne halen…

Okumaya devam edin Türklerde Çadır Kültürü
Hunlar

Hun Toplum Yapısı

Hun toplumunun sosyal yapısı ve devlet teşkilatı, bütün yönleriyle tespit edilemez; fakat Hun İmparatorluğu’nun sosyal bir gelişme kaydettiği kesin. Hun toplumunun üst tabakasını, birbirine sıhri bağlarla bağlı dört aristokratik boy…

Okumaya devam edin Hun Toplum Yapısı
Hunlar

Hun Devlet Yapısı

Hunlar, askeri birliklere değil halkın desteğine sırtını veren kabile büyükleri tarafından yönetilmişlerdir. Yabgu (Shan-yü) diğer yöneticilerin başıydı ve şahsi otoritesinden başka her hangi bir gerçek iktidarı yoktu. Yabgunun hareketleri kabiledaşları…

Okumaya devam edin Hun Devlet Yapısı
Hunlar

Hun Devletinin Bölünmesi ve Sonu

Hunlar’ın güçlü zamanlarında pek etkisi görülmeyen olumsuz durumlar, daha sonraki zayıf hükümdarlar zamanında tam bir huzursuzluk kaynağı oldu. Ekonomik darlık ile Çin’in gittikçe arttırdığı siyasi baskılar, Hun iktidarında derin çatlaklar…

Okumaya devam edin Hun Devletinin Bölünmesi ve Sonu
Hunlar

Hun İktidarını Hedef Alan Yıkıcı Çin Politikası

Çin, Hunlar’ın sadece zayıf değil güçlü zamanlarında da tehlike olmaya devam ediyordu. Çin imparatorları, özellikle barış zamanlarında Hun Şan-yülerine eş olarak gönderdikleri Çinli prenseslerin maiyetlerinde Hun ülkesine birçok ajan sokmaktaydılar.…

Okumaya devam edin Hun İktidarını Hedef Alan Yıkıcı Çin Politikası
Çin Uygarlığı

Hun-Çin İlişkileri

Han sülalesinin (MÖ. 206-MS. 221) başlangıcında, Çin içindeki askeri durum imparatorun tam siyaset için rekabet ettiği yarı bağımsız krallıkların varlığı nedeniyle olağanüstü karmaşıktı. MÖ. 200’lerde Han Gaozu’nun hükümdarlığının yedinci yılında…

Okumaya devam edin Hun-Çin İlişkileri
Hun Okçusu

Islık Çalan Oklar / Çavuş Oku Nedir?

Çin yıllığında Mete'nin ıslık çalan ok imal ettiği, ıslık çıkaran oku eğitim ve avlanma sırasında da kullandığı, bu ok ile babası Teoman'ı öldürdüğü bilinmektedir. Islık Çalan Okun Hikayesi Tarihi arşivler,…

Okumaya devam edin Islık Çalan Oklar / Çavuş Oku Nedir?