Milli Mücadele'ye destek veren Amasya ileri gelenleri toplu halde

Amasya Tamimi ve Destekleyenler

Amasya’da kaleme alınan Tamim, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Milli Mücadele sürecinin yeni aşamalar kaydetmesi açısından bü­yük önem taşımaktadır. Tamim’in Amasya’da kaleme alınması, tesadüfi bir mekansal tercih de değildir. Milli Mücadele açısından son derece kararlı...

Gagauzia Bayrağı

Gagauzlar – Gagauz Türkleri

Gagauzların tarihi kökenleri, Balkanlara inerek burada Bizans ve Avrupa içlerine akınlar yapmış ve devletler kurmuş olan Uzlar, Peçenekler ve Kumanlara kadar dayanmaktadır. Büyük çoğunluğu Moldova Cumhuriyetinin güneyinde Komrat, Keadar-Lunga, Kangaz, Taraçya, Vulcanesti, gibi kasabalarla,...

Üçlü İtilaf Devletleri

Üçlü İtilaf Devletleri Anlaşması

Almanya’nın Fransa’ya karşı gerçekleştirmiş olduğu yalnızlaştırma politikası başarılı olmuştu. Almanya çeşitli anlaşmalar ile Avusturya-Macaristan, Rusya, İtalya, İspanya gibi ülkeler ile ittifak içerisinde bulunmuştur. Ancak daha sonraları kendisi için gerçek potansiyel düşman olarak gördüğü Avusturya-Macaristan...

Otto Von Bismarck

İkinci Üç İmparatorlar Ligi

İkinci Üç İmparatorlar Ligi başlıklı konuyu daha iyi anlayabilmek için öncelikle Birinci Üç İmparatorlar Ligi başlıklı yazıyı okumanızı tavsiye ederiz. Bismarck Avusturya-Macaristan ile yaptığı bu ittifakın Rusya tarafından bir tehlike olarak görülüp bu ittifakın...