Thomas Hobbes (temsilî)

Liberalizm Nedir, Liberalizm Tarihsel Kökeni

Liberalizm, tarihsel kökeni XVII. yüzyılın başlarına kadar giden sosyal bir doktrin (öğreti) ve felsefedir. Özgürlük, serbestlik anlamlarına gelen liberalizm, insanların özgürlüğünü savunan bir düşünce sistemidir. XVII. yüzyılın başlarında liberal fikirlerin ortaya çıkmasında etkili olan...

1848 İhtilalleri

1848 İhtilalleri Nedenleri ve Sonuçları

Avrupa’da 1815-1830 yılları arasında yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler ile 1815 Viyana Kongresi’nin getirmiş olduğu düzen, 1848 İhtilallerini de beraberinde getirdi. 1848’e doğru toplumlar birbirleri ile kaynaşırken devletler arası ilişkilerde de değişmeler...

1830 İhtilalleri

1830 İhtilalleri Nedenleri ve Sonuçları

1815 Viyana Kongresi’nden sonra ortaya çıkan tutum, davranış ve siyasi uygulamalar, özgürlük düşüncelerini büyük ölçüde benimsemiş Avrupa toplumlarında otoriteye karşı tepki oluşmasına ve her alanda özgürlük düşüncesinin güçlenmesine neden oldu. Bu da 1830 İhtilallerinin...

İlk Çağ’dan günümüze Makedonya haritası

Makedonya Sorunu

Balkan devletleri toprak ve nüfus bakımından küçük devletlerden oluşuyordu. 1829’da Yunanistan, 1878’de Romanya, Sırbistan ve Bulgaristan bağımsızlıklarına kavuşmuştu. Bu devletlerin Balkan coğrafyasında geleceğe yönelik bazı planları vardı. Yunanistan “Megali İdea” düşüncesi ile sınırları genişletmeye...