Category: Tarih Bilimi

Tarih Bilimi Terimleri

A abide : Anıt. akait : Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü. akıbet : 1. Bir iş veya durumun sonu. 2. Sonuç. avam : Alt tabaka. ayni vergi : Para dışında...

Süleyman Askeri Bey Kimdir?

Süleyman Askeri Bey – Süleyman Nazif Süleyman Askeri, vatanı için vatanından başka her şeyini isteyerek ve gülerek feda etmiş bir Osmanlı idi!.. 6 Aralık 1902 tarihinde Teğmen Mektebini (Mülazım-ı sanilikle mekteb-i harbiye) tamamlayıp, Erkan-ı...

Cimri Olayı ve Siyavuş

Cimri (Siyavuş) Kimdir? Anadolu katliâmı, Moğollardan bütün bütün nefreti mûcib oldu; bu durumdan istifade eden Karamanoğlu Mehmed Bey, İkinci Tzzeddin Keykâvüs’ün oğlu olduğu söylenen Siyavüş adında bir şehzadeyi hükümdar ilân ederek zabtettiği Konya’da tahta  oturttu...

Eski Türklerde Takvim

Burada doğu uluslarından Türk, İran ve Arap takvimlerinden söz etmek, bunların kullandıkları eski takvimlerin genel ilkelerine değinmek istiyorum. Eski Türklerde Takvim Türkler çok eskiden beri “Oniki Hayvanlı Türk Takvimi” diye bilinen takvimi kullanmışlardır. Devlet...

Tarih Yazıcılığının Gelişimi ve Tarih Yazıcılığının Türleri

Tarih Yazıcılığının Gelişimi Tarih yazıcılığının gelişimi; insanlar, çeşitli alanlarda edindiği tecrübeleri gelecek nesillere aktarma ihtiyacı duymuştur. Bundan dolayı kendileri ile ilgili çeşitli konuları yazılı hâle getirmişlerdir. Hititlerde anallar (yıllıklar), Kök Türklerde kitabeler, Osmanlılarda vakayinameler,...

Epigrafi Bilimi

Epigrafi Bilimi Epigrafi, dilimize yazıtbilim diye çevirebileceğimiz, anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen Yunan veya Latin dillerinden biri (veya her ikisi) ile yazılan yazılarla (sikkeler hariç) uğraşan bilim dalıdır. Yazıt kelimesinin Türkçe manası; Bir kimse...