Tarihte Nedensellik İlkesi

Neden ve Nedensellik nedir? Bir olayı meydana getiren etkene neden denir. Nedenle sonuç arasındaki ilişki ise nedenselliktir. Nedensellik prensibine, bir gerçeği nedensellik bakımından açıklamak, o gerçek yahut olayın niçin o…

Okumaya devam edin Tarihte Nedensellik İlkesi

Tarih Bilimi Terimleri

A abide : Anıt. akait : Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü. akıbet : 1. Bir iş veya durumun sonu. 2. Sonuç. avam : Alt tabaka. ayni…

Okumaya devam edin Tarih Bilimi Terimleri

Süleyman Askeri Bey Kimdir?

Süleyman Askeri Bey - Süleyman Nazif Süleyman Askeri, vatanı için vatanından başka her şeyini isteyerek ve gülerek feda etmiş bir Osmanlı idi!.. 6 Aralık 1902 tarihinde Teğmen Mektebini (Mülazım-ı sanilikle…

Okumaya devam edin Süleyman Askeri Bey Kimdir?

Cimri Olayı ve Siyavuş

Anadolu katliâmı, Moğollardan bütün bütün nefreti mûcib oldu; bu durumdan istifade eden Karamanoğlu Mehmed Bey, İkinci Tzzeddin Keykâvüs'ün oğlu olduğu söylenen Siyavüş adında bir şehzadeyi hükümdar ilân ederek zaptettiği Konya'da tahta …

Okumaya devam edin Cimri Olayı ve Siyavuş
Tarih Bilimi Nedir?

Eski Türklerde Takvim

Burada doğu uluslarından Türk, İran ve Arap takvimlerinden söz etmek, bunların kullandıkları eski takvimlerin genel ilkelerine değinmek istiyorum. Eski Türklerde Takvim Türkler çok eskiden beri "Oniki Hayvanlı Türk Takvimi" diye…

Okumaya devam edin Eski Türklerde Takvim

Tarih Yazıcılığının Gelişimi ve Tarih Yazıcılığının Türleri

Tarih Yazıcılığının Gelişimi Tarih yazıcılığının gelişimi; insanlar, çeşitli alanlarda edindiği tecrübeleri gelecek nesillere aktarma ihtiyacı duymuştur. Bundan dolayı kendileri ile ilgili çeşitli konuları yazılı hâle getirmişlerdir. Hititlerde anallar (yıllıklar), Kök…

Okumaya devam edin Tarih Yazıcılığının Gelişimi ve Tarih Yazıcılığının Türleri

Epigrafi Bilimi (Yazıt Bilimi)

Epigrafi, dilimize yazıtbilim ( yazıt bilimi ) diye çevirebileceğimiz, anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen Yunan veya Latin dillerinden biri (veya her ikisi) ile yazılan yazılarla (sikkeler hariç) uğraşan bilim…

Okumaya devam edin Epigrafi Bilimi (Yazıt Bilimi)
Kavimler Göçü Haritası

Kavimler Göçü Avrupayı Nasıl Etkiledi

Kavimler Göçü Nedir? Hunların baskısıyla 375 yılına doğru Got krallığının çökmesi, Avrupa’nın güney ve batısına doğru dalga dalga yayılan istila hareketlerine yol açtı. İlk gelen Vizigotlar, Akitanya ve İspanya’ya yerleşti.…

Okumaya devam edin Kavimler Göçü Avrupayı Nasıl Etkiledi

Takvim Tarihçesi ve Çeşitleri

Takvim Kelimesinin Anlamı Takvim kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir ve Türkçede aşağıdaki anlamları taşır: Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem Bir yılın günlerini, aylarını, sayılı günlerini gösteren, değişik biçimlerde yapılmış…

Okumaya devam edin Takvim Tarihçesi ve Çeşitleri

Epigrafide Kullanılan Özel İşaret ve Semboller

Epigrafi biliminde kullanılan özel işaret ve semboller konusunu okumadan önce Epigrafi veya bir başka deyişle Yazıtbilim'in ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak için Epigrafi başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Epigrafi…

Okumaya devam edin Epigrafide Kullanılan Özel İşaret ve Semboller

Elden Kaynak Nedir?

Elden Kaynak Tarih Biliminde Elden Kaynaklar konusunu iki ana kategoride inceleyeceğiz. Bilindiği üzere tarihte elden kaynaklar konusu birinci elden kaynaklar yani ana kaynak ve ikinci elden kaynaklar olmak üzere ikiye…

Okumaya devam edin Elden Kaynak Nedir?