Category: Tarih Bilimi

Kavimler Göçü Avrupayı Nasıl Etkiledi

Kavimler Göçü Nedir? Hunların baskısıyla 375 yılına doğru Got krallığının çökmesi, Avrupa’nın güney ve batısına doğru dalga dalga yayılan istila hareketlerine yol açtı. İlk gelen Vizigotlar, Akitanya ve İspanya’ya yerleşti. İkinci dalga olan Vandallar,...

Takvim Tarihçesi ve Çeşitleri

Takvim Kelimesinin Anlamı Takvim kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir ve Türkçede aşağıdaki anlamları taşır: Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem Bir yılın günlerini, aylarını, sayılı günlerini gösteren, değişik biçimlerde yapılmış çizelge veya defter Yapılacak...

Epigrafide Kullanılan Özel İşaret ve Semboller

Epigrafi biliminde kullanılan özel işaret ve semboller konusunu okumadan önce Epigrafi veya bir başka deyişle Yazıtbilim’in ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak için Epigrafi başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Epigrafi çalışmalarının en önemli aşamasını,...

Elden Kaynak Nedir?

Elden Kaynak Tarih Biliminde Elden Kaynaklar konusunu iki ana kategoride inceleyeceğiz. Bilindiği üzere tarihte elden kaynaklar konusu birinci elden kaynaklar yani ana kaynak ve ikinci elden kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi bu elden...

Kadeş Savaşı ve Antlaşması

Mısır Krallığı silahlı güce önem vermiş ve donanımlı ordular kurmuştur. Ülkelerini genişleterek Mısır coğrafyasının dışındaki toprakları ele geçirmiş ve bu toprakları korumak için savaşmışlardır. Kadeş savaşı da bu savaşlardan biridir ve Kadeş Antlaşması ile...

Tarih Yazıcılığında Değişim

Rönesans ve Reform hareketleri ile Avrupa’da Hristiyanlığın etkisindeki tarih yazımı terk edilmeye başlandı. Ardından, Aydınlanma Çağı ile birlikte tarih düşüncesinden dinî unsurlar kaldırılarak XIX ve XX. yüzyıllarda tarih düşüncesi ve yazımında önemli değişimler yaşandı....