İstanbul Antlaşması (1700)

İstanbul Antlaşması (1700)

İstanbul Antlaşması, 14 Temmuz 1700 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında yapılan ve 1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşını sonuçlandıran bir barış antlaşması. 1699’daki Karlofça Antlaşması’nın devamı niteliğindedir.

İstanbul Antlaşması 14 Temmuz 1700

Rusya, Büyük Petro’nun liderliğinde güçlenmişti. 1695’teki saldırıda başarısız olmuş, fakat 1 yıl sonra 6 Ağustos 1696 tarihinde Azak Kalesi’ni ele geçirmişti. Osmanlı Devleti Papa’nın Avusturya, Lehistan, Rusya ve Venediklilerden oluşturduğu Kutsal İttifak’la uzun süre savaştı ama sonunda yorgun düştü.

Avusturya’yla Karlofça Antlaşması’nı imzaladıktan 1 yıl sonra da Rusya’yla 14 Temmuz 1700 tarihinde İstanbul Antlaşmasını imzaladı. Rus delegesinin imza yetkisi olmadığı için Rusya, Karlofça Antlaşması’nı imzalamadı. Rusya ile bir yıl sonra 1700 yılında İstanbul Antlaşması imzalandı.

Bu antlaşmanın hükümlerine göre Osmanlı Devleti Azak Kalesini Rusya’ya bıraktı. Onun yerine Rusya’nın Taganrog’da inşa ettiği kaleyi kabul etti. Böylece Rusya Karadeniz’de kendisine sağlam bir yer yapmış oluyordu. Rusya İstanbul’da elçi bulundurabilecekti.

Rus delegesinin imza yetkisi olmadığı için Rusya, Karlofça Antlaşması’nı imzalamadı. Rusya ile bir yıl sonra 1700 yılında İstanbulAntlaşması imzalandı.

İstanbul Antlaşması: İstanbul

İstanbul Antlaşması: İstanbul

İstanbul Antlaşması’nın Önemli Maddeleri

  • Azak Kalesi Rusya’ya verilecekti.
  • Rusya İstanbul’da sürekli elçi bulundurabilecekti.

Önemi: İstanbul Antlaşması ile Ruslar Azak Kalesi’ni alarak Karadeniz’e inme politikasında ilk adımını atmış oldular.

Ayrıca bakınız:

İstanbul Antlaşması


XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı