Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Eylül 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Uygarlığın Doğuşu » İskender İmparatorluğu (MÖ.359 – MÖ.323)

İskender İmparatorluğu (MÖ.359 – MÖ.323)

Makedonya Kralı II. Filip, Yunan şehir devletlerini birleştirerek Helen Birliği’ni kurdu. II. Filip’in öldürülmesinden sonra yerine geçen İskender, Yunan şehir devletlerindeki ayaklanmaları bastırarak bunları Makedonya Devletine bağlamıştır. Daha sonra güçlü bir ordu ile Asya Seferi’ne çıkmıştır.

İskender MÖ 334’te Çanakkale Boğazı’ndan Anadolu’ya geçerek;

 • Persleri, Garanikos ve Issos Savaşlarında iki kez yenmiştir.
 • Anadolu, Suriye, Mısır ve Mezopotamya’yı hâkimiyet altına almış, doğu seferini devam ettirerek Hindistan’a kadar ulaşmıştır.

Bu dönemde Mısır’da kendi adıyla anılan İskenderiye şehrini kurmuştur. İskender, Hindistan’a girdiğinde ordusunda yorgunluk ve isteksizlik belirtileri baş gösterince Babil’e dönmüş, burada hastalanmış, MÖ 323 tarihinde ölmüştür. İskender’in beklenmedik bir zamanda, varis bırakmadan ölümü üzerine kurduğu imparatorluk parçalanmıştır.

Uyarı:

İskender bu seferle birlikte Yunan medeniyetini doğuya taşımıştır. Doğu medeniyetinin Yunan medeniyetiyle kaynaşması sonucunda  Hellenistik Medeniyet ortaya çıkmıştır.

Bu medeniyetin oluşmasında Yunan, Anadolu, Mezopotamya, Mısır  ve  İran medeniyetlerinin katkıları olmuştur. Helenistik Medeniyet MÖ 330 – MÖ 30 yılları arasında etkili olmuştur.

Büyük İskender

Büyük İskender

İskender’den Sonra Kurulan Devletler

 • -Ptolemeler Krallığı, (M.Ö. 321 – 30), (Mısır)
 • -Antigonitler Krallığı, (M.Ö. 279- 168), (Makedonya)
 • -Selevkoslar Krallığı, (M.Ö. 321 – 64), (Trakya’dan Hindistan’a kadar uzanan topraklarda)

Selevkos’un M.Ö. 280 yılındaki ölümü üzerine ülkesi parçalandı ve yeni krallıklar kuruldu. Bunlar;

 • Bitinya Krallığı (Kuzeybatı Anadolu)
 • Pontus Krallığı (Karadeniz’in güney kıyıları)
 • Kapadokya Krallığı (Orta Anadolu)
 • Bergama (Pergamon) Krallığı (Batı Anadolu)’dır.

Uyarı:

 • Bu Dönemde yetişen en ünlü bilim adamları Arşimet, Hipparhos ve Erastostenes’tir.
 • Büyük İskender, Babil ve İskenderiye’de dünyanın en büyük kütüphanelerini kurmuştur.
 • Bergama, Efes, Milet başlıca kültür merkezi olmuştur.
 • Bergama krallığı döneminde koyun ve keçi derisinden parşömen kâğıdı icat edilmiştir. Bununla birçok eserin günümüze ulaşmasını sağlamışlardır.
Yorumlar
 1. Abidin dedi ki:

  Helal olsun İskender’e adam tarihin yazılmasına öncülük etmiş. Bugün bir çoğu yok edilmiş olsa da kütüphaneler açmış. Böyleleri çok gelmiyor dünyaya.

Yorum Yaz