Tımarlı Sipahi (Temsilî)

Osmanlı Devleti’nde Askeri Yapı

Osmanlı Devleti’nin sınırlarının kalıcı ve hızlı olarak genişlemesinde askerî teşkilat önemli rol oynamıştır. Osman Gazi Söğüt’e yerleştiğinde ilk fetihleri gönüllü askerler ile yapmıştır. Orhan Bey zamanında ise yaya ve müsellem…

Okumaya devam edin Osmanlı Devleti’nde Askeri Yapı
Konargöçer Türkmenler (Temsilî)

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Toplumsal ve Ekonomik Yapısı

Devletin sınırlarının genişlemesinde ve fetihlerin gerçekleşmesinde güçlü ekonomik ve toplumsal yapının katkısı büyüktür. Osmanlı Devleti’nde yönetici ve askerî sınıf dışında kalan kesime “reaya” denilirdi. Kasaba ve şehirlerde oturan ticaretle uğraşan…

Okumaya devam edin Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Toplumsal ve Ekonomik Yapısı
Çimpe Kalesi Mevkii, Çanakkale

Osmanlının Rumeli’ye Geçişinin İlk Adımı: Çimpe Kalesi

Bursa ve İznik’i fetheden Orhan Bey başarılı bir komutan ve devlet adamı olduğunu göstermiştir. Orhan Bey Karesi Beyliği’nin topraklarını alınca Osmanlı Devleti’nin sınırları denize ulaştırmıştır. Karesi Beyliği’nin deniz gücünün Osmanlıya…

Okumaya devam edin Osmanlının Rumeli’ye Geçişinin İlk Adımı: Çimpe Kalesi
Kayıların Anadolu’ya Gelişi

Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi

13. yüzyılın sonlarında Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey’in kurduğu küçük bir beylik dünya tarihinin gördüğü en güçlü devletlerden biri haline geldi. Şimdi Kayı boyunun Anadolu’ya girişinden kök saldığı topraklara kadar…

Okumaya devam edin Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi
II. Abdülhamid Döneminde Yurtdışı Eğitim

Sultan Abdülhamid Döneminde Öğrenim Görülen Ülkeler

Sultan II. Abdülhamid döneminde yurtdışı tahsil için yedi ülkeye öğrenci gönderilmiştir. Aşağıdaki tabloda ‘belirlenemeyen’ olarak ifade edilenler ise genel olarak Avrupa’ya gönderilip ülkesi tespit edilemeyenlerdir. Öğrenim Görülen Ülkelere Göre Öğrenci…

Okumaya devam edin Sultan Abdülhamid Döneminde Öğrenim Görülen Ülkeler
Fatih Dönemindeki Fetihler

İstanbul’un Fethinden Sonraki Askerî ve Siyasi Gelişmeler

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethedilmesinden sonra Osmanlı Devleti’nin siyasi, ekonomik ve askerî alandaki güvenlik ve istikrarını sağlamaya yönelik yeni fetih hareketlerine girişti. Bosna - Hersek Seferi: 1463 yılına kadar düzenlenen…

Okumaya devam edin İstanbul’un Fethinden Sonraki Askerî ve Siyasi Gelişmeler

Tanzimat Sonrası Osmanlı Toplumu

Osmanlı Devleti, Tanzimat Dönemi’nde yaşadığı siyasi ve ekonomik sorunları Batı’ya ve Batı’nın değerlerine yaklaşarak çözebileceğini düşünüyordu. Bu durum yukarıdaki metinde de görüldüğü gibi Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Şıpsevdi adlı eserine konu…

Okumaya devam edin Tanzimat Sonrası Osmanlı Toplumu

Osmanlı’da Vakıflar ve Yardımlaşma Kurumları

Vakıflar, İslam ülkelerinin toplum ve kültür hayatında önemli rol oynayan hayır kurumlarıdır. Karahanlılardan Osmanlılara kadar olan zaman dilimi içinde on binlerce kişi, hiçbir menfaat beklemeden kendi paralarıyla hayır kurumları yapmışlar,…

Okumaya devam edin Osmanlı’da Vakıflar ve Yardımlaşma Kurumları

Osmanlı’da İskân ve İstimâlet Politikası

İskânın kelime anlamı yurtlandırma, bir yere yerleştirmedir. İskân devletin ekonomik, idari ve toplumsal yapısını yakından ilgilendirir. Bu nedenle farklı milletlerden oluşan bir devletin iskân politikası büyük önem taşır. Çünkü planlı…

Okumaya devam edin Osmanlı’da İskân ve İstimâlet Politikası