Osmanlı Devleti Tarihi Kategorisi Yazıları


İttihat ve Terakkinin Faaliyetleri

Uzun bir süre hareketsiz kaldıktan sonra İttihat ve Terakki 1896’da II. Abdülhamid’e karşı bir darbe […]

İttihat ve Terakki – Kuruluşu ve Amacı

1889’da Askerî Tıbbiye’de, okul öğrencileri İshak Sükuti, Mehmet Reşid, Abdullah Cevdet, İbrahim Temo ve Hüseyinzade […]

Muharrem Kararnamesi ile Tenzil Edilen Osmanlı Borçları

Muharrem Kararnamesi Hükümleri ve Kararname Konusunda Tartışmalar

Muharrem Kararnamesi Hükümleri Muharrem Kararnamesi’nin hazırlık çalışmaları 1 Eylül 1881’de başladı ve aynı yılın Aralık […]

Dursun Fakih (Tursun Fakı) Kimdir?

Dursun Fakih, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde yaşamış, şâir, âlim ve devlet adamıdır. Tahminen 13.yüzyılın ortalarında […]

Gündüz Alp – Ertuğrul Gazi’nin Oğlu

Ertuğrul Gazi’nin üç oğlu vardır. Osman, Gündüz Bey, Saru Yatı (Savcı’da derler). “Gündüz Alp ya […]

Kanlısırt’taki Mitralyöz

Kanlısırt’taki düşmanın ileri siperlerinden birinde tek bir mitralyözü vardı ki fırkanın bütün cephesini tâciz edip […]

İşgaller Karşısında Osmanlı Yönetiminin Tutumu

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından kısa süre görev yapan Ahmet İzzet Paşa ve Tevfik Paşa Hükumetlerinden […]

Enver Paşa’nın Hayatı (1881-1922)

Enver Paşa Kimdir? Enver Paşa’nın asıl adı İsmail Enver’dir. İstanbul Divanyolu’nda doğdu . Doğumu ile […]

Süleyman Askeri Bey Kimdir?

Süleyman Askeri Bey – Süleyman Nazif Süleyman Askeri, vatanı için vatanından başka her şeyini isteyerek […]

Kut’ül Amare Zaferi Tarihi

Unutulan Zafer Kut’ül Amare Kut’ül Amare; Birinci Dünya Savaş’ı tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan biriydi. […]

Osmanlı Devletinin Kuruluşunu Hazırlayan Sebepler

Osmanlı Devletinin Kuruluşunu ve Gelişmesini Hazırlayan Sebepler Coğrafi Konum : Osmanlıların yerleştikleri hudud devletin kurulmasında ve […]

Sitede Ara
Reklam
Reklam

2005'den beri... - Tarihbilimi.gen.TR