Adventistler

Adventistler

1831 yılında Amerika’da
kurulan Protestan ve Mesihçi
bir harekettir. Adventistler, ruhun
ölümsüzlüğüne inanırlar,
öldükten sonra sadece doğruların
dirileceğini kabul ederler.
Et yemez, kahve, çay, sigara
ve içki içmezler. Bu mezhep
İsa Mesih’in tekrar dünyaya
geleceği inancı üzerine kurulmuştur.
Diğer Hristiyanların
aksine pazar değil cumartesi
gününü kutsal dinlenme günü
olarak kabul ederler.
Adventistlerden pek çok
grup doğmuştur. Bunlardan
Yedinci Gün Adventistleri
misyonerlik faaliyetleri açısından
önemlidir. Bu grup Kitab-ı
Mukaddes’e sıkı sıkıya bağlıdırlar.
Yedi Gün Adventistlerine
göre Türkler, Hristiyanlığın
yayılması önünde bir engeldir.
Türkler, İsa Mesih’in ikinci gelişini
geciktirmişlerdir. Bu nedenle
bu engeli ortadan kaldırmak
için çalışırlar. Türkiye’de
bir kiliseleri vardır.