Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması

Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması

24/09/2015 1 Yazar: admin

Mehmet Çelebi, Anadolu’da Türk birliğini yeniden sağlamak
düşüncesindeydi. Bu konuda en büyük rakibi Karamanoğlu
Mehmet Bey’di. Aralarında aynı zamanda akrabalık bağları da
vardı. Mehmet Çelebi’nin halasının oğlu olan Karamanoğlu
Mehmet Bey, Fetret Devrinde yaşanan yönetim boşluğundan
yararlanarak Osmanlı topraklarından bir kısmını ele geçirmişti.
Bunun üzerine sefere çıkan Mehmet Çelebi, önce
Aydınoğulları’ndan İzmir’i; sonra Karamanoğulları’ndan Akşehir,
Beyşehir ve Seydişehir’i aldı. Daha sonra Menteşeoğulları ve
Tekeoğulları da Osmanlı’ya bağlılıklarını bildirdiler.

Saruhanoğulları Beyliği’ni ortadan kaldıran Mehmet Çelebi,
Candaroğulları’ndan da Samsun’u aldı. Osmanlı Devleti böylece
doğudaki Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletleriyle komşu oldu.
Mehmet Çelebi döneminde Anadolu’da meydana gelen
olaylardan biri de Şeyh Bedrettin İsyanı dır. Şeyh Bedrettin,
Fetret Devrinin getirdiği karışıklıklardan faydalanarak kendi
düşüncelerini yaymaya başladı. Şeyh Bedrettin’in düşünceleri
Osmanlı Devleti’ndeki İslam anlayışına tersti. Müritlerinin İzmir
ve Manisa’da çıkardığı ayaklanmalar bastırıldı. Daha sonra
Rumeli’ye geçerek başlattığı ayaklanma da bastırıldı. Şeyh
Bedrettin yakalandı ve yargılandıktan sonra idam edildi (1420).

Mehmet Çelebi döneminde, içte yaşanan karışıklıklardan biri
de kardeşi Mustafa Çelebi İsyanı dır. Mustafa Çelebi Bizans
İmparatorluğundan aldığı destekle tahtı ele geçirmek için isyan
etti. Mehmet Çelebi, Rumeli’ye gelerek Mustafa Çelebi’yi
yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine Mustafa Çelebi Bizans’a
sığındı. Mustafa Çelebi, Mehmet Çelebi öldükten sonra II. Murat
döneminde Bizans’ın kışkırtmasıyla tekrar ayaklandıysa da bu
ayaklanma II. Murat tarafından bastırıldı.

II. Murat’ın uğraştığı diğer bir ayaklanma ise kardeşi Şehzade
Mustafa İsyanı’ydı. II. Murat’ın İstanbul’u kuşattığı sırada
Bizans, Şehzade Mustafa’yı kışkırtarak ayaklanmasına neden
oldu. İstanbul kuşatmasını kaldıran II. Murat, Şehzade
Mustafa’yı yakalayarak ayaklanmaya son verdi.