Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Eylül 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Osmanlı Devleti Tarihi » Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması

Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması

Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması

Mehmet Çelebi, Anadolu’da Türk birliğini yeniden sağlamak düşüncesindeydi. Bu konuda en büyük rakibi Karamanoğlu Mehmet Bey’di.

Aralarında aynı zamanda akrabalık bağları da vardı. Mehmet Çelebi’nin halasının oğlu olan Karamanoğlu Mehmet Bey, Fetret Devrinde yaşanan yönetim boşluğundan yararlanarak Osmanlı topraklarından bir kısmını ele geçirmişti. Bunun üzerine sefere çıkan Mehmet Çelebi, önce Aydınoğulları’ndan İzmir’i; sonra Karamanoğulları’ndan Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir’i aldı. Daha sonra Menteşeoğulları ve Tekeoğulları da Osmanlı’ya bağlılıklarını bildirdiler.

Saruhanoğulları Beyliği’ni ortadan kaldıran Mehmet Çelebi, Candaroğulları’ndan da Samsun’u aldı. Osmanlı Devleti böylece doğudaki Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletleriyle komşu oldu.

Mehmet Çelebi döneminde Anadolu’da meydana gelen olaylardan biri de Şeyh Bedrettin İsyanı dır. Şeyh Bedrettin, Fetret Devrinin getirdiği karışıklıklardan faydalanarak kendi düşüncelerini yaymaya başladı. Şeyh Bedrettin’in düşünceleri Osmanlı Devleti’ndeki İslam anlayışına tersti.

Müritlerinin İzmir ve Manisa’da çıkardığı ayaklanmalar bastırıldı. Daha sonra Rumeli’ye geçerek başlattığı ayaklanma da bastırıldı. Şeyh Bedrettin yakalandı ve yargılandıktan sonra idam edildi (1420).

Mehmet Çelebi döneminde, içte yaşanan karışıklıklardan biri de kardeşi Mustafa Çelebi İsyanı dır. Mustafa Çelebi Bizans İmparatorluğundan aldığı destekle tahtı ele geçirmek için isyan etti.

Mehmet Çelebi, Rumeli’ye gelerek Mustafa Çelebi’yi yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine Mustafa Çelebi Bizans’a sığındı. Mustafa Çelebi, Mehmet Çelebi öldükten sonra II. Murat döneminde Bizans’ın kışkırtmasıyla tekrar ayaklandıysa da bu ayaklanma II. Murat tarafından bastırıldı.

I. Murat’ın uğraştığı diğer bir ayaklanma ise kardeşi Şehzade Mustafa İsyanı’ydı. II. Murat’ın İstanbul’u kuşattığı sırada Bizans, Şehzade Mustafa’yı kışkırtarak ayaklanmasına neden oldu.

İstanbul kuşatmasını kaldıran II. Murat, Şehzade Mustafa’yı yakalayarak ayaklanmaya son verdi.

Yorumlar
  1. Gizli şahsiyet dedi ki:

    Saol

Yorum Yaz