Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Şubat 2023
Tarih Bilimi
Anasayfa » Editörün Seçtikleri » Tarih Bilimine Giriş

Tarih Bilimine Giriş

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ ÖZET

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

Tarih: İnsan ve insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek, sebep – sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak, objektif (tarafsız) bir biçimde açıklayan sosyal bilim dalına tarih denir. Tarih biliminin temelini tarih oluşturduğundan tarih bilimine girişte tarihin tanımını bilmek oldukça önemlidir.

Tarih Bilimine Giriş

Tarih Bilimine Giriş

Tarih Biliminin Özellikleri

 1. Tarihin temel konusu insan ve insan topluluklarının geçmişteki tüm faaliyetleridir.
 2. Tarihi olaylar belli bir yer ve zamanda meydana gelmiştir. Tarihi olaylar, meydana geldiği zamanın şartları göz önünde tutularak değerlendirilir.
 3. Birbirini izleyen tarihi olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır. Bir tarihi olay incelenirken; sonraki olayın sebepleri, önceki olayın sonuçları arasında aranmalıdır.
 4. Tarihi bilgiler, yazılı ve yazısız kaynaklara, (bilgi, belge ve verilere) dayanmalıdır. Bulunacak her yeni belge var olan bilgileri tamamlayabileceği gibi tamamen değiştirebilir.
 5. Tarih bilimine girişte bilinmesi gereken önemli bir özellikte tarih biliminin geçmişteki olayları incelediği için deney ve gözlem metodundan yararlanmadığıdır.

Tarih Biliminin yöntemi

Tarihi olaylar hakkında bilgi veren her türlü malzemeye (bilgi, belge ve veri) kaynak denir. Tarih bilimine girişte konu hakkında tüm yazılı ve yazısız kaynaklar toplanır. Tarih bilimine giriş kaynak toplama işlemleri nedeniyle çok önemlidir. Konu hakkındaki tarihi belgeler, bilgiler ve veriler belli bir sisteme göre sınıflandırılır.  Bütün belgeler ve verilerin doğruluk-yanlışlığı eleştiri yöntemiyle tespit edilir ve diğer kaynaklarla karşılaştırılır. Gerekli değerlendirmeler yapılır ve elde edilen bilgiler bir araya getirilerek sonuca gidilir.

Tarih Biliminin Sınıflandırılması

Tarih bilimine girişte bilinmesi gereken bir diğer konu ise tarihin, başlangıçtan günümüze kadar bir bütünlük gösterdiğidir. Bu uzun geçmişi araştırmak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için tarih zamana, yere ve konularına göre sınıflandırılmıştır. Tarih Bilimi; Genel Tarih, Özel Tarih, Siyasi Tarih, Kültür Tarihi ve Bilim Tarihi gibi bölümlere ayrılır.

Tarih Bilimi anlatımına göre;

Hikâyeci Tarih (Rivayetçi – Nakilci),
Öğretici Tarih,
Sosyal Tarih
Bilimsel Tarih olarak bölümlere ayrılır.

Tarihe Yardımcı Bilimler

 1. Coğrafya: Tarihi olayların meydana geldiği yerleri ve coğrafi özelliklerini bildirir
 2. Arkeoloji: Toprak ya da su altında kalmış olan eski devirlere ait tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılmasını ve incelenmesini sağlar.
 3. Paleografya: Toplumların geçmişte kullandıkları yazıları inceler.
 4. Filoloji: Dil bilimidir. İnsan topluluklarının dillerini ve diller arasındaki ilişkileri inceler.
 5. Diplomatika: Devletlerarası yazışmaları ve antlaşmaları, bunların siyasi sonuçlarını inceler.
 6. Kronoloji: Tarihi olayların oluş zamanını belirler.
 7. Sosyoloji: Toplum bilimi.
 8. Nümizmatik (Meskukat): Paraları inceler.
 9. Epigrafi: Kitabeleri inceleyen bilim dalıdır.
 10. Antropoloji: İnsan ırklarını inceler.
 11. Etnografya (Halk bilimi): Bir milletin kültürünü örf ve adetlerini inceler.
 12. Kimya-Karbon 14 Metodu: Tarihi malzemelerin yaşını belirleyen bilimdir.

Bu makale tarih bilimine giriş konulu ders notlarında kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz