Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2022
Tarih Bilimi

Asurlular

Başkentleri Asur (Ninova) idi. Asur Devleti Samiler ve Subarilerin karışmasıyla oluşmuş bir topluluk tarafından kuruldu. Salmansar ile tarih sahnesine çıktılar. Sargon devrinde güçlendiler. Mutlak monarşiyle yönetildiler. Eyalet yönetimlerine valiler atandı.

Asurlar, MÖ II. binin başlarından MÖ 612 yılına, son başkenti Ninova’nın yıkılışına kadar varlığını sürdürmüştür. Mezopotamya’nın doğal kaynaklardan yoksun olması Asurların politikalarında ticareti ön plana çıkarmıştır. Asurlu tüccarlar, başta Kaniş (Kültepe) olmak üzere Anadolu’nun pek çok yerinde alışveriş merkezleri kurmuştur. Öyle ki Asurların iki yüzyıl kadar Anadolu’da sürdürdükleri ticari faaliyetler, Koloni devri (MÖ 1950-1750) olarak isimlendirilir. Hâkimiyet alanlarını zamanla Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır’a kadar genişletmişlerdir.

Asur Medeniyetinin Dünya Uygarlığına Katkıları ve Özellikleri:

Kara devleti olarak, ilk sömürge imparatorluğunu kurdular. Asurlar’da kara ticareti oldukça gelişmişti. Çeşitli bölgelerle yaptıkları ticarete belirli yerleşim yerlerini birer üs olarak kullandılar. Bu yerleşim yerlerinden birisi de Kaniş idi. Kayseri yakınlarındaki Kültepe’deki Kaniş (Karum) yerleşim yerinde bulunan belgelere göre Anadolu, Asur ile kurduğu ticari ilişkiler neticesinde tarihi devirlere geçmiştir.

  • Asur Devleti, Mezopotamya’da en geniş sınırlara ulaşan uygarlık oldu.
  • Kaya oymacılığında ileri idiler.
  • Hükümdarların faaliyetlerini anlatan yıllıklar yazdılar.
  • Ninova’da ilk kütüphaneyi kurdular.
  • Ön Asya’da atlı birlikleri kullanan bir medeniyettir.
  • Ordularında bando takımları vardı.
asurlular-resim

Asurlular

Asurlular (2.Kaynak)

Asya kökenli kavimlerle Arabistan kökenli Samilerin karışımından oluşan Asurlular, Yukarı Mezopotamya’da yaşamışlardır. Yaşadıkları topraklar tarıma elverişli olmadığı için hayvancılık ve ticaret ile uğraşmışlardır. Askerî güce dayalı bir imparatorluk kurmuşlardır.

Başkentleri Ninova olan Asurlular, Anadolu da Kültepe, Alişar ve Boğazköy’de ticaret kolonileri kurmuşlardır. Bu koloniler aracılığıyla yazıyı Anadolu’ya taşımışlardır. Ticareti canlandırmak amacıyla Sard’dan başlayıp Ninova’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu kullanmışlardır.

Asurlular, Mezopotamya’da kurulan diğer devletlerde olduğu gibi çivi yazısı kullanmışlardır. Anadolu’daki ilk yazılı kaynaklar Asur tüccarlarının bıraktıkları Kültepe tabletleridir. Asurlular, tarihte bilinen ilk kütüphaneyi Ninova’da kurmuşlardır. Heykeltıraşlıkta önemli gelişmeler gösteren Asurlular kabartmaları ünlüdür.

Ayrıca bakınız: Uygarlığın Doğuşu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz