Uygarlığın Doğuşu

Uygarlık Nedir

Uygarlık nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevap, sözlükte de belirtildiği üzere; fikir, sanat ve sanayi alanlarında büyük gelişme göstermiş, medeni.

Geniş manada Uygarlık Nedir diye cevap arayacak olursak; Uygarlık, bir başka deyişle medeniyet, varolan veya tarihte varolmuş bir toplumun, sahip olduğu soyut ve somut varlığın, fikir, anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım, genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi, geliştirdiği araç gereçlerin tamamını ifade eder. Uygar kelimesinin sözlük manası; fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenidir ve ilk olarak yerleşik hayata geçen Uygurlar’dan gelir.

Uygarlık ve medeniyet kelimeleri genel olarak aynı anlamda kullanılır ancak uygarlık kelimesi daha geniş bir anlam taşır.

Uygarlık, çok uzun yıllar boyunca meydana gelen gelişmeler neticesinde, teknoloji, bilim ve insan aklının katkıları ile meydana gelen ve insanlığa ait eseri olan evreselliği ifade ederken, medeniyet belirli bir coğrafyada, belirli bir zamanda, belirli bir toplum tarafından ortaya koyulan değerlerle sınırlıdır.

Uygarlık nedir
Uygarlık (Medeniyet) Nedir

Uygarlığın doğmasına ve yükselmesine; Antik Mısır medeniyetinden Hindistan ve Mezopotamya medeniyetine, Uygur ve Orta Asya Tüklerinden Çin’e, Roma’dan Ege kıyılarındaki antik çağ sitelerine, Amerika ve Uzak Doğu’daki Japonlar’dan Batı Avrupa’ya kadar, tarih sürecinde çok fazla ulusun ve ülkenin katkısı olmuştur ve katkısı olmaya da devam etmektedir.

 

 

Uygarlık Lügat Anlamı:

1. Uygar olma hali, medeniyet, medenilik.
2. Bir toplumun, bir ülkenin manevi ve maddi varlıklarının, fikir ve sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tamamı, medeniyet

Uygarlık Felsefi Anlamı:

(Kelime anlamı) Törelere bağlı bir şekilde belirli bir yurtta hep beraber yaşamak.

Uygarlık Halkbilim Anlamı:

Teknoloji ile bilim ve sanatın meydana getirdiği fikirsel başarılardan meydana gelen, geniş yayılma alanlı kültür düzeni.

Uygarlık Tarih Anlamı:

Toplumların daha iyi bir hayata kavuşmaları ve doğaya hükmedebilmeleri için gösterdikleri emek sonucu ortaya çıkan neticeler olup, bilim, kültür ve teknik olarak belirir.

Uygarlık Toplumbilim:

İnsanlığın kazandığı düşünsel, uygulayımsal, tinsel ve sanatsal başarıların belli zamandaki seviyesi.

Örneğin: Frygia (Frigya) Uygarlığı nedir

İlgili konular:

Anadolu Uygarlıkları

Girit Uygarlığı

Ege ve Yunan Uygarlığı

Hint Uygarlığı

Orta Asya Uygarlığı

Mezopotamya Uygarlığı

Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir