Web sitemize hoşgeldiniz, 29 Kasım 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi » Yeni Çağ’da İtalya

Yeni Çağ’da İtalya

Yeni Çağ’da İtalya

İtalya, Akdeniz’e hâkim stratejik konumu ve XV. yüzyılda Rönesans Hareketi’ni başlatmasıyla Katolik dünyasının merkezî ve Eski Roma Medeniyeti’nin mirasçısıdır.

Ekonomisi genelde deniz ticaretine dayanan İtalya, Coğrafi Keşifler sonrası uluslararası ticaretin Akdeniz’den çok okyanuslara taşınmasıyla XVII. yüzyılda uzun bir durgunluk dönemine girdi. Ticareti ve endüstrisi hız kesti. İtalya’daki bu durağanlık ekonomik buhran; tarımı da etkiledi, fakirlik ve eşkıyalık arttı. Diğer taraftan veba salgını baş gösterdi ve devlet istikrarını kaybetti.

Avrupa’nın en gelişmiş yarımadası olan İtalya’nın eski ihtişamından geriye bir şey kalmadı. Bu durumu fırsat bilen İspanyollar Güney İtalya’yı egemenlikleri altına aldılar. XVII. yüzyıl sonlarına doğru İspanya, Veraset Savaşı’yla (1700-1713) gücünü yitirince İtalya üzerindeki hâkimiyeti sona erdi. Daha sonra İspanya’nın yerini Avusturya aldı. Avusturyalılar 1707’de Napoli’yi, Sardinya’yı, Sicilya’yı aldı. Bununla birlikte Kuzey Batı İtalya’da yer alan Savona Dükalığı 1720’de Sardinya Krallığı hâline geldi.

Deniz Ticareti (temsilî)

Deniz Ticareti (temsilî)

Köle Ticareti

Köle, bütünüyle başka bir insanın malı olan, herhangi bir eşya gibi alınıp satılabilen kişiye denilirdi. Kölelik, eski çağlardan XIX. yüzyıla kadar çeşitli biçimlerde varlığını sürdürdü. İnsanların köleleştirilmeleri; savaşta tutsak edilmek, bir suç nedeniyle cezalandırılmak, borcunu ödeyememek veya köle ana babadan dünyaya gelmek ile oluyordu. Avrupa kolonileri içinde iş gücünden yararlanılan Amerikalı yerliler yani Kızılderililer ilk kölelerdendir. Bu durum Afrika’dan yüklü miktarda ve uygun fiyata köleler getirilinceye kadar sürdü.

Köle ticaretinin üç ayağı vardır. Bunlardan biri Avrupa’dan ticari malların Afrika’ya ihracatıdır. Bu ticaretin ikinci ayağını oluşturan Afrika hükümdarları ve tüccarları, 1440 yılından 1900 yılına kadar köle ticareti içinde aktif rol oynadılar. Her köle karşılığında Afrikalı hükümdarlar Avrupalılardan yüklü miktarda ticari mal temin ettiler. Yeni Dünya’da esirlerin işgücü ile üretilen pamuk, şeker, tütün, pekmez gibi ticari malların Amerika’dan Avrupa’ya nakli ise üçüncü ve son ayağını teşkil etti.

Köle ticaretinde ön plana çıkan ülkeler: İspanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İskoçya, Almanya, Danimarka ve Hollanda. Zaman içinde denizcilikte güçlenen İngiltere köle ticaretinde lider konumuna geldi.

Köle ticaretinde hayli aktif rol alan Danimarka köle ticaretini kanuni olarak ilk yasaklayan ülkedir (1792). İngiltere ise köle ticaretini 1800’lü yıllarda yasakladı. 1808 yılında da Amerika İngiltere’yi takip ederek köle ticaretini kanunen yasakladı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz