Web sitemize hoşgeldiniz, 02 Aralık 2021
Tarih Bilimi

Vietnam Savaşı

Vietnam Savaşı

Daha önce Fransa’nın sömürgesi durumundaki Vietnam, 1954 yılında imzalanan Cenevre
Anlaşması
ile Kuzey ve Güney Vietnam adı altında bağımsız devletler durumuna gelmişlerdi. Cenevre
Anlaşması’na göre 1956’da yapılacak seçimlerle Kuzey ve Güney Vietnam birleşecekti. Güney
Vietnam yönetimi, birleşme seçimlerine katılmadı. Komünist olan Kuzey Vietnam yönetimi ise 1957’de
Güney Vietnam yönetimini değiştirerek birleşmeyi sağlamak için gerilla savaşına
başladı. Buna karşılık
Güney Vietnam ABD’den yardım istemek zorunda kaldı. ABD devreye girerek kendi güvenliğini ve millî
menfaatlerini gerekçe göstererek Güney Vietnam’a ekonomik ve askerî yardım
yapacağını dünya
kamuoyuna duyurdu.

1964 Ağustosunda Kuzey Vietnam donanmasına ait gemiler Tokin Körfezi’nde ABD donanmasına
saldırdı. Bu gelişme üzerine ABD, 1965 Şubatında Kuzey Vietnam’da askerî hedefleri bombalayarak
savaşı başlattı.

Kuzey Vietnam birliklerinin güneye girmesi üzerine ABD, Güney Vietnam’a 1965 Mayısında 80.000
asker gönderdi. Sayı daha sonra 600.000’e çıkartıldı.

Vietnam’a asker gönderilmesi ABD’de özellikle büyük şehirlerde ve üniversitelerde protesto
gösterilerine sebep oldu. Gösterilerin yaygınlaşması ABD kongresinin savaşa
karşı tutum değiştirmesine
yol açtı. Batılı müttefiklerin de savaşı onaylamaması ABD yönetiminin işini daha da zorlaştırdı.
ABD Vietnam’da hedeflediği başarıyı gösteremedi ve bir çıkmaz içine girdi.

ABD, 1968 yılında Paris’te Kuzey Vietnam ile barış görüşmelerine başladı. Yeni başkan Nixon, ABD
askerlerini Vietnam’dan çıkarma kararı aldı. ABD askerleri geri çekilirken saldırılarını da
şiddetlendirdi.
Bunun amacı Vietnam’ı barışa zorlamaktı. Paris’te yapılan görüşmeler sonucunda, Vietnam Barışı 27
Ocak 1973’te imzalandı. SSCB ve Çin’in ABD ile politik yakınlaşması antlaşmanın imzalanmasında
etkili oldu.

Antlaşmaya göre: ABD kuvvetleri Vietnam’dan çekilecek, esirler karşılıklı geri verilecek, Kuzey ve
Güney Vietnam arasında yapılacak müzakerelerle birleşme gerçekleştirilecekti.

ABD, savaş alanına 7 milyon ton bomba attı. Bombalar 20 milyon krater izi bıraktı. Vietnam
toprakları, uzun yıllar üzerinde hiçbir bitki yetişmeyecek duruma geldi. 1975’te Kuzey Vietnam’ın Güney
Vietnam’ı ele geçirmesiyle 1976’da iki devlet birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti adını
aldı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz