Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Temmuz 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » İslam ve Diğer Dinler Tarihi » Vahiy Temelli Din Görüşü

Vahiy Temelli Din Görüşü

Vahiy Temelli Din Görüşü

Dinin kaynağı ile ilgili vahiy temelli görüşe
göre din, Allah tarafından vahiy yoluyla insanlar
arasından seçtiği peygamberlere gönderilen
ilahî kurallar bütünüdür. İslam bilginlerine göre
dinin kaynağı mutlak surette vahiydir. Din, Hz.
Âdem’le başlayıp Hz. Muhammed’in (s.a.v.)
peygamberliği ile tamamlanmıştır. Bu dinin genel
adı İslam’dır.

Müslüman bilginler; dinleri, kaynağı bakımından
“ilahî ve beşerî dinler” olarak ikiye
ayırmışlardır. İlahî dinleri, Yahudilik, Hristiyanlık
ve İslam oluşturur. Ancak Yahudilik ve
Hristiyanlık kaynağı itibarıyla ilahi olsalar da
bugün Müslümanlar açısından muharreftir. Bu
üç dinin dışındaki dinler ise beşerî kaynaklı
kabul edilir. Yani insanlar tarafından oluşturulmuştur.

Kur’an-ı Kerim dinin kaynağının vahiy olduğunu
açıklar. Allah Kur’an’da Hz. Âdem’i,
Hz. Nuh’u ve Hz. İbrahim’i seçip görevlendirdiğini
ve onların birbirinin neslinden geldiklerini
şöyle açıklar: “Allah birbirinden gelme
bir nesil olarak Âdem’i, Nuh’u İbrahim
ailesiyle İmran ailesini seçip âlemlere üstün
kıldı. Allah işiten ve bilendir.” Nisâ suresinin
163. ayetinde de diğer peygamberlere gönderdiği
vahyi Peygamberimiz Hz. Muhammed’e
de gönderdiğini şöyle belirtir: “Biz Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi
sana da vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a Yakup’a esbata (torunlara) İsa’ya,
Eyüp’e, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a vahyettik. Davut’a da Zebur’u verdik.”

Kur’an din konusunda geniş bir perspektiften bakılmasına işaret eder. Nitekim Allah, Nahl suresinde
bütün milletlere peygamber gönderdiğini, “Andolsun ki her ümmete Allah’a kulluk edin,
azdırıcılardan kaçının diyen bir elçi gönderdik…”27 ayetiyle bildirmektedir. Bu ve benzeri ayetler,
Kur’an-ı Kerim’de adı zikredilmeyen; fakat asırlardır devam edegelen ve bugün yüz binlerce
mensubu bulunan dinlerin de ilahî menşeli olabileceğine işaret eder. Binlerce yıl tarih sahnesinde
kalan ve bugün hâlâ yaşayan bazı dinler vahye dayansa da tarih içinde bunların kimileri değişime uğramış
ve dejenere olmuş olabilir. Vahye dayanmayan dinler ise belli bir dönem kabul görmüş olsalar
da bunlardan birçoğu zamanla varlığını kaybetmiştir.

Sonuç olarak dinin kaynağı
Allah’tır. Peygamber dahil hiçbir beşer
din koyamaz. Allah, insanoğluna
rehber ve örnek olan birçok elçi göndermiştir.
Onların sonuncusu tevhit
zincirinin son halkası Peygamberimiz
Hz. Muhammed’dir. Hz. Âdem’den
bu yana gönderilen elçiler belli bir
bölge veya topluma gönderildiğinden
elçilerin tebliğ ettikleri ilahî mesajlar
o bölge ve toplumla sınırlı olmuştur.
Oysa son elçi Hz. Muhammed, bütün
insanlığa gönderildiği için onun tebliğ
ettiği din evrensel bir özellik taşır.  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz