Uygurlarda Eğitim

Uygurlarda Eğitim

Aşağıdaki şemada Uygur eğitimine etki eden faktörler gösterilmektedir. Türk eğitim tarihinde, eğitimde
kurumsallaşmanın başladığı Uygurlar Döneminin ayrı bir önemi vardır. Bu dönemde planlı ve örgün eğitime
geçilmiş, Uygur alfabesi ve matbaa kullanılmıştır.

Uygurlarda
Eğitimin Özellikleri


– Yerleşik
hayata geçilmesi,
eğitimin kurumsallaşmasını
sağladı.

– Kâtiplik, danışmanlık,
elçilik gibi görevlere
önem verildi.

– Din adamlarının toplumda
eğitici rol üstlendiği
bu dönemde
ibadethaneler kütüphane
olarak ve eğitim
amaçlı da kullanıldı.

– Çevre kültürlerin incelenmesi
ve hatta
kabul edilmesi, eğitim
anlayışını zenginleştirdi.

– Uygur
alfabesinin ortaya
çıkışıyla eğitim daha
sistemli hâle geldi.

– Matbaanın
kullanılması, eğitim
ve öğretimin önemli
araçlarından biri olan
kitapların çoğaltılmasını
kolaylaştırdı.