Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Tarih Bilimi » Türkiye’de Hristiyanlık

Türkiye’de Hristiyanlık

Hristiyanlık, Filistin’de doğmuş, esas gelişmesini ise Anadolu’da sürdürmüştür.

Hristiyanlığın bugünkü şeklini almasında önemli rolü bulunan Pavlus, Tarsusludur.

Pavlus Hristiyanlığı yaymak için Türkiye’nin birçok yerini dolaşmıştır. 100Pavlus’un gittiği bu yerler, Katolik Hristiyalarca hac mekânları olarak kabul edilmiştir. Bunların en önemlisi Efes’tir.

Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem’in Efes’te öldüğüne inanmaktadırlar. Bundan dolayı her yıl binlerce Hristiyan Efes’e hacı olmak amacıyla gelmektedir.

Türkiye’yi Hristiyanlık tarihi açısından önemli kılan etkenlerden biri de ilk yedi konsülün İznik, İstanbul, Efes ve Kadıköy’de yapılmış olmasıdır.

Rumlar

Türkiye’de Fener Patrikhanesine bağlı iki bin Ortodoks Rum yaşamaktadır.

Fener Rum Patrikhanesinin idaresi patrik ve sinot (yüce meclis) tarafından sağlanmaktadır.

Patrikhanenin Türkiye’de dört metropolitlik merkezleri vardır. Bunlar Kadıköy, Tarabya , Adalar ve Gökçeada-Bozcaada Metropolitliğidir.

Ermeniler

Türkiye’de yaşayan Ermeniler, Hristiyan gruplar arasında en kalabalık topluluğu oluşturmaktadır.

Sayıları altmış bin kadar olan Ermeni nüfusunun büyük çoğunluğu da İstanbul’da yaşamaktadır.

Ermenilerin büyük çoğunluğu, İstanbul’daki Ermeni Patrikliğine bağlıdır. Bu patrikliğin Anadolu’da Kayseri, Diyarbakır ve İskenderun olmak üzere üç metropolitliği bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul’da bir metropolitliği vardır.

İstanbul Ermeni Patrikhanesine bağlı olan Ermenilerin haricinde ana kiliseden ayrılmış olan Katolik ve Protestan Ermeniler de vardır.

Süryaniler

Türkiye’de Süryani grupların içerisinde üç grup vardır. Bunlar Süryani Kadim, Süryani Katolik ve Süryani Ortodoks kiliselerinin mensuplarıdır.

Katolik ve Protestan Süryanilerin sayısı oldukça azdır. Süryani Kadim Kilisesi mensuplarının büyük çoğunluğu Mardin ilimizde yaşamaktadır. Bu şehirdeki Süryani nüfusu İstanbul’a yapılan göçlerin sonucunda oldukça azalmıştır. Türkiye’deki Süryaniler, Suriye Şam Patrikliğine bağlıdır ve din işleri başrahiplerce yönetilir.

Arap Ortodokslar

Antakya Patrikliğine bağlıdır. İlk dönemlerdeki kilise tartışmalarında İstanbul Patrikliğinin görüşlerini benimsemediği için uzun yıllar bu patrikhane Bizans’ın baskılarına maruz kalmıştır.

Bugün Türkiye’de yedi bin civarında Arap Ortodokslar yoğun olarak Hatay’da yaşamaktadırlar.

Hatay’ın dışında Adana, Mersin ve İstanbul’da az sayıda Arap Ortodoks bulunmaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz