Orta Doğu’da Manda Yönetimlerinin Kurulması

Coğrafi konumu, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle önem arz eden Orta Doğu, I. Dünya Savaşı’na kadar, Iran hariç olmak üzere Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde bulunmaktaydı. Fakat XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin…

Okumaya devam edin Orta Doğu’da Manda Yönetimlerinin Kurulması