Ömer b. Abdülaziz Dönemi ve İslam’ın Hızlı Yayılış Süreci

Ömer b. Abdülaziz iş başına gelince, devletin toplumsal temellerini sağlamlaştırmaya ve tabanda meydana gelen bölünmüşlükleri gidermeye yönelik çalışmalar yaptı. Toplumda birçok huzursuzluğa sebebiyet veren Haricîler, Ömer b. Abdülaziz zamanında Irak,…

Okumaya devam edin Ömer b. Abdülaziz Dönemi ve İslam’ın Hızlı Yayılış Süreci