Web sitemize hoşgeldiniz, 06 Temmuz 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Tarih Bilimi » Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi

Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi

Konu: Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi

Bir olayın tarihî olay kapsamı içerisinde değerlendirilebilmesi için olayın yeri ve zamanı bilinmeli ve olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olmalıdır.

Tarihî olaylar belirli bir coğrafyada gerçekleşir ve bu coğrafyanın olayın oluşumu ve gelişiminde etkisi vardır. Bu nedenle olayların sebep ve sonuçlarının bütün yönleriyle anlaşılıp açıklanabilmesi için olayın geçtiği mekânın bilinmesi gerekir.

Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi

Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi

Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi

Tarihî olaylar süreklilik gösterdiği için olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır; bir olay kendinden önceki bir olayın sonucu ve kendisinden sonraki bir olayın sebebini oluşturabilir. Bu nedenle tarihte zaman ve kronoloji son derece önemlidir.

Olayların üzerinden belli bir zamanın geçmesi ise olayın sonuçlarının ve etkilerinin tüm yönleriyle görülüp analizinin yapılması ve hangi olayın nedeni ya da sonucu olduğunun tespit edilmesi açısından önemlidir.

Sonuç olarak bir olayın tarihi olay olarak değerlendirilebilmesi için yeri ve zaman bilinmeli ayrıca olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olmalıdır. Sadece yeri ve zamanın bilinmesi elbette yeterli değildir.

Tarihi olayın bütün yönleriyle anlaşılıp açıklanabilmesi için olayın geçtiği mekanın da bilinmesi gerekmektedir. Tarihi olaylar arasında neden sonuç ilişkisi vardır, bu demektir ki bir olay kendisinden önceki olayın neticesi veya kendisinden sonraki olayın sebebi olabilir. Tarih biliminde sebep-sonuç ve yer-zaman ilişkisi çok önemli bir yere sahiptir. Öyle ki tarih geçmişteki olayları konu almaktadır, eğer bu olayların neden kaynaklandığı nasıl sonuçlandığı, nerede ve ne zaman gerçekleştiği bilgileri birbirleri ile bağıntılı değilse olayın analizinin yapılması imkansız hale gelebilir.

Bu sayfa Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi konusunda bilgi içerir.

Ayrıca bakınız:

Türklerin Tarihte Etkide Bulunduğu Üç Önemli Göç Hareketi

İnkılap Tarihi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz