Web sitemize hoşgeldiniz, 02 Ağustos 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük » T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Soruları (II. Ünite)

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Soruları (II. Ünite)

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Soruları (II. Ünite)

Almanya’nın, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na yanında katılmasını istemesinin sebepleri
nelerdir?

Mondros Ateşkes Anlaşması’ndaki hangi maddeler Osmanlı Devleti’nin işgalini kolaylaştırma
amacıyla hazırlanmıştır?

Paris Barış Konferansı’nın toplanma amacı nedir?

İzmir’in işgaline Türk halkının tepkileri neler olmuştur?

Millî Mücadele’yi destekleyen cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir?

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktıktan sonra İstanbul’a çağrılmasının sebepleri nelerdir?

Amasya Görüşmeleri’ninTemsil Heyeti açısından önemi nedir?

Temsil Heyeti’ninAnkara’yı merkez olarak seçmesinin sebepleri nelerdir?

Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmaların
Sevr Antlaşması’na karşı Osmanlı yönetiminin tutumu, Mustafa Kemal ve Türk milletinin tepkileri
neler olmuştur?

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.

Trablusgarp, Arnavutluk, Milli Aşireti, Amasya Genelgesi, İradeimilliye, Felahıvatan,
Tercümanıahval, Wilson İlkeleri Cemiyeti, İkdam, Sırbistan, Polonya, Anzavur, Saltanat
Şurası, Koçgiri, Hıyanetivataniye, Osmanlı Mebusan Meclisi

Sivas Kongresi sonrası Millî Mücadele’nin yayın organı olarak ………………………………………
gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır.

Sevr Barış Antlaşması’nın şartlarını görüşmek üzere padişah tarafından eski nazırlar (bakanlar)
ve komutanlardan oluşan…………………………………………………..toplanmıştır.

Osmanlı Devleti’nin kaybettiği son KuzeyAfrika toprağı……………………………..
Son Osmanlı Mebusan Meclisindeki Millî Mücadele taraftarları …………………………….adında
bir grup kurdular.

Manyas, Susurluk, Gönen, Biga ve Adapazarı bölgesinde çıkan ………………………..
Ayaklanmasını bizzat Osmanlı Hükûmeti desteklemiştir.

Sivas’ta bir kongre toplanması kararı…………………………………………….ile alınmıştır.

Misakımillî kararları …………………………………………………………………………… kabul edilmiştir.
İstiklal Mahkemeleri ……………………………………………………… Kanunu’nun hızlı
uygulanabilmesi için kurulmuştur.

I. Dünya Savaşı,Avusturya – Macaristan veliahdı Ferdinand’ın …………………………gezisi sırasında
öldürülmesi sonunda başlamıştır.

Osmanlı Devleti’nin devamını Amerikan mandasına bağlılıkla olabileceğini savunan cemiyet
…………………………………………………….

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz