Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Aralık 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük » T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Soruları (I. Ünite)

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Soruları (I. Ünite)

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Soruları (I. Ünite)

1. XIX. yüzyılda Selanik şehrinin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veriniz.
2. Mustafa Kemal’in ilköğrenimini aldığı Şemsi Efendi Okulunun aynı dönemdeki diğer okullardan
farkları nelerdir?
3. Mustafa Kemal’in fikirlerinden etkilendiği yerli ve yabancı yazarların adları nelerdir?
4. Mustafa Kemal’in Türk halkı tarafından tanınmasında etkili olan savaşlar hangileridir?
5. Mustafa Kemal’in liderlik özelliği hakkında bilgi veriniz.
6. Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne bir örnek vererek açıklayınız.
7. Mustafa Kemal’in ordu – siyaset ilişkisi hakkındaki görüşleri nelerdir?
8. Mustafa Kemal’in Harp Akademisinde okuduğu yıllarda İstanbul’daki siyasi durum hakkında bilgi
veriniz.
9. Mustafa Kemal’in sizi etkileyen en önemli özelliği nedir ? Nedenini belirtiniz.
10. Mustafa Kemal’in başarılı bir eğitim hayatı geçirmesinin nedenleri nelerdir?

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.

Kocacık, Milliyetçilik, Trablusgarp, Liderlik Özelliği, Vatan ve Hürriyet, İleri görüşlülüğü,
Fransız, İngiliz, Albay, Türkçülük, Ataşemiliter, 31 Mart, Tümgeneral, İttihat ve Terakki,
Batıcılık

1

Mustafa Kemal’in dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV – XV. yüzyıllarda Anadolu’dan Makedonya’ya
yerleştirilmiş …………….. yörüklerindendir.
2.
Mustafa Kemal Meşrutiyete karşı çıkan …………….. Vakası’nda Hareket Ordusu kurmay başkanı
olarak görev almıştır.
3.
Mustafa Kemal Fransız İhtilali’nin ortaya çıkarttığı …………………….. fikrinden etkilenmiştir.
4.
Mustafa Kemal’in ilk askerî başarısı ………………….. Savaşı’dır.
5.
Olayların sebeplerini iyi tahlil edip sonucu önceden söylemesi onun ……………………… bir
sonucudur.
6.
Mustafa Kemal ……………….ve …………………. fikirlerinden etkilenmiştir.
7.
Mustafa Kemal ……………………………. Cemiyetini Şam’daki görevi esnasında kurmuştur.
8.
Mustafa Kemal Suriye Cephesi’nde …………………. karşı başarılı savunma savaşları yapmıştır.
9.
Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı esnasında ……………….. terfi etmiştir.
10.
Mustafa Kemal Sofya’da ………………………….. görevinde bulunduğu esnada I. Dünya Savaşı
çıkmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz