Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Ekim 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi » Soğuk Savaşın Ardından: Yumuşama Dönemi Politikaları

Soğuk Savaşın Ardından: Yumuşama Dönemi Politikaları

Soğuk Savaşın Ardından: Yumuşama Dönemi Politikaları

Doğu ve Batı Bloku arasındaki ilk ilişkiler, “1958 Berlin Buhranı” sonrasında
Cenevre’de yapılan toplantılarla başladı.
Toplantıların ardından ABD’nin daveti
üzerine SSCB Devlet Başkanı Kruşçev,
Eylül 1959’da ABD’ye gitti. Camp
David’de Einsenhower ile Kruşçev ilk kez
bir araya geldi. Bu görüşmeler sonunda
anlaşmazlıkların müzakereler yoluyla
çözümlenmesi kararlaştırıldı. Ancak
Berlin konusunda Mayıs 1960’ta ABD,
SSCB, İngiltere ve Fransa arasında
Paris’te gerçekleştirilen liderler zirvesi
sonuç vermedi. Haziran 1961’de Viyana’da ABD Başkanı Kennedy ile SSCB
lideri Kruşçev aynı konuyu görüşmek
üzere bir araya geldi. Gergin geçen
görüşmelerin ardından NATO’nun kararlı
tutumu karşısında SSCB’nin Berlin
konusundaki katı politikasını terk etmesi
ile iki ülke ilişkilerinde uzlaşma yolu açıldı.
Moskova’da “SSCB-ABD Zirvesi” yapıldı (1963).

Uluslararası alanda yalnızlıktan kurtulmak isteyen Çin, Japonya’yı etkisiz hâle getirmek ve
SSCB’nin baskısından kurtulmak amacıyla dış politikada yumuşama siyasetini benimsedi. SSCB ile
Çin arasında muhtemel bir ittifakı önlemek isteyen ABD, bu politika değişikliği üzerine Çin’in
uluslararası alanda tanınması gerektiğini savunmaya başladı. ABD’nin Güney Vietnam’dan askerlerini
çekmesi Çin ile yakınlaşmayı daha da hızlandırdı. Önce Çin ile ticari ilişkileri başlatan ABD, ardından
Çin’in Birleşmiş Milletlere üye olmasında etkili oldu.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz