Web sitemize hoşgeldiniz, 29 Kasım 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük » Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

Ülkemizin işgaline karşı başlatılan Millî Mücadele; beraberinde çağının ve toplumunun ihtiyaçlarına
cevap veremeyen kurumlarını kökten değiştirmeyi hedefleyen Türk inkılap sürecini başlatmıştır.
Türk inkılabı bir yandan millî bağımsızlığı gerçekleştirirken diğer yandan da siyasi ve idari
inkılaplara öncelik verdi. Türk milleti, millî egemenlik anlayışının önündeki engelleri kaldırmaya
başladı. Padişahın iradesine bağlı olan kurumların oluşturduğu saltanat sistemi kaldırıldı. Milletin istek
ve ihtiyaçlarını öne alan, millî egemenlik anlayışına dayanan cumhuriyet sistemi kuruldu. Cumhuriyet
sistemi, millî egemenlik anlayışını temsil eden yeni idari yapılanmayı gerektiriyordu. Çıkartılan
kanunlar ve kurulan yeni devlet kurumlarıyla millî egemenlik uygulaması etkin hâle getirildi.

Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk, “Toplumda en yüksek özgürlüğün, en yüksek eşitlik ve
adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması, ancak tam anlamıyla millî egemenliğin
kurulmuş olmasına bağlıdır. Bu nedenle özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanak
noktası millî egemenliktir.”
sözünde ifade ettiği gibi Türk Bağımsızlık Savaşı bu görüşlerin ışığı
altında milletin, egemenliğini kendi eline almasıyla başlamış, bu irade gücü ile başarıya ulaşmıştır.

Milletimizin yüzyıllar boyunca başına gelen bütün felaketler, kendi alın yazısını, kendi iradesini,
kendi yönetimini başkalarının eline bırakmasından kaynaklanıyordu. Bu bırakış nedeniyledir ki I.
Dünya Savaşı’nın sonunda uçurumun kenarına kadar getirilmiş, galip devletler tarafından nerede ise
tarihten silinmek istenmişti. Türk milleti, bu acı tecrübelerin ışığında artık uyanmıştı. Kendi iradesini,
kendi yönetimini artık başkasının elinde görmek istemiyordu. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin açılışı, milletin yüzyıllar süren arayışlarının özünü, onun bizzat kendisini yönetmek bilincinin
canlı örneğini oluşturuyordu.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz