Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi » Sinema Endüstrisinin ve Uluslararası Spor Organizasyonlarının Küresel Ekonomiye Etkisi

Sinema Endüstrisinin ve Uluslararası Spor Organizasyonlarının Küresel Ekonomiye Etkisi

Küreselleşen dünyada sanat ve spora dair bütün alanlar ve organizasyonlar, dünya ekonomisini gerek doğrudan gerekse toplumda meydana getirdiği tüketim kültürü ile dolaylı olarak etkilemektedir. Televizyon kanallarının sayısının çoğalmasıyla televizyon programı üretimi de artmıştır.

Bu durum uluslararası program alışverişindeki artışı da beraberinde getirmiştir. Hollywood stüdyoları Amerika’nın yanında diğer ülkelerdeki televizyon istasyonları için de programlar üreterek sektör üzerinde hâkimiyet kurmuştur. Sinema endüstrisi de bir yandan televizyonla kurduğu ortaklığı geliştirirken bir yandan da videodan yararlanarak kendine yeni bir gelir kaynağı elde etmiştir.

1980’lerin başında artmaya başlayan film ihracatı 1990’larla birlikte hız kazanmıştır. Sinema sektörü Kuzey Amerika, EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika), Asya Pasifik ve Latin Amerika olarak dört bölgeye ayrılmıştır. Yaklaşık 90 milyar dolarlık sektörün neredeyse yarısı Kuzey Amerika bölgesinde bulunmaktadır. Film ve video endüstrisi iletişim teknolojilerinde, eğlence ve hizmetlerde, dizi sektöründe yaşanan gelişmelerle önemli ilerlemeler göstermiştir.

Hollywood filmleri; insanların hayata bakış açılarında, gelenek ve göreneklerinde, davranış ve ilişki biçimlerinde etkili olduğu gibi bireylerin tüketim alışkanlıklarını da körüklemektedir. Bu filmler, insanların tüketime olan taleplerinin artmasında, yeni tüketim alışkanlıkları ve davranış kalıpları geliştirmesinde etkili olmuştur. Sinema, gelişmiş ülkelerde bir sanat dalı olmasının yanı sıra ticari bir sektör olarak yüksek kâr getiren bir iş kolu hâline gelmiştir.

Büyük spor organizasyonlarından; katılan izleyiciler ve televizyonlar aracılığıyla ulaşılan seyirci sayısının fazlalığı, büyük miktarda kamu yatırımı gerektirmesi ve turist sayısındaki artışla ekonomiye katkı yapması beklenir. Birçok ülke bu beklentilerle olimpiyatlara ev sahipliği yapmak ister. Ancak büyük spor organizasyonlarından beklenen olumlu ekonomik sonuçlar her zaman ortaya çıkmaz. Çünkü olimpiyat oyunları gibi büyük spor etkinlikleri yüksek bir altyapı ve tesis maliyeti gerektiren organizasyonlardır.

Olimpiyat oyunları ve FIFA Dünya Kupası gibi uluslararası organizasyonlar, turistik hareketlilk sağlama ve medyanın ilgisini ev sahibi ülkeye çekme bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. 2004 Atina Olimpiyatları’nı televizyondan izleyen seyirci sayısının yaklaşık 3,9 milyar olduğu tahmini, bu potansiyelin büyüklüğünü ortaya koymaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz