Selçuklularda Eğitim

Selçuklularda Eğitim

Geniş sınırlara sahip olan Büyük Selçuklu
Devleti, Türk-İslam devletleri içinde
seçkin bir yere sahiptir.

Devlet teşkilatlanmasında Karahanlılardan
etkilenen Büyük Selçuklu Devleti
(Anadolu Selçuklu Devleti dâhil), eğitim
kurumlarını da onlardan örnek almıştır.
Selçuklular, bu kurumları daha da geliştirerek
sonraki Türk devletlerine örnek olmuştur.
Selçuklular döneminde Nizamiye
Medreseleri açılmış; birçok şehir, bilim ve
kültür merkezi hâline gelmiştir. İlk dönemlerinde
eski Türk geleneklerini sürdüren
Selçuklular üzerinde zamanla Arap ve
Fars kültürünün etkisi artmıştır.

Selçuklu dönemi eğitim kurumları içinde medreseler, ahilik ve atabeylik ön plana çıkmaktadır.