Kategori: Sanat Tarihi

Sanat Tarihi kategorisinde, sanat ve sanat tarihi hakkındaki konular derlenmiştir.

Paleolitik Çağ’da Anadolu

İnsanoğlunun Anadolu Yarımadası’ndaki en eski yerleşimleri Paleolitik Çağ’ın başlarına değin uza­nır. Paleolitik Çağ yani Eski Taş Çağı adı verilen bu…

Mezopotamya Sanatı

Konu: Mezopotamya Sanatı Mezopotamya, insanlık tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu öneminden dolayı buraya “medeniyetlerin beşiği” adı verilir. Çünkü…

Sanat Eserlerinin Korunması

Sanat eserleri geçmiş uygarlıkların toplumsal yapılanmalarını, siyasal örgütlenmelerini, dinî inanışlarını, yaşayış biçimlerini yansıtan birer belgedir. Bu eserler, hangi topluma ait…

Sanat Tarihi ve Diğer Bilim Dalları

Mimari, resim, heykel ve süsleme sanatlarının doğuşundan günümüze değin birçok ülke ve toplumda ne şekilde, ne tür eserler vererek oluştuğunu…

Sanat ve Sanat Türleri

İnsanın varoluşuyla başlayan sanat; insan yaratıcılığının, yeteneklerinin ve düş gücünün mimari, resim, heykel, tiyatro, müzik ve edebiyat gibi çeşitli sanat…

Sümer Mimarisi

Şehir devletleri kuran Sümerler, zengin, bağımsız siteler kurmuş, şehirlerini güzelleştirmişlerdir. Her sitenin bir yönetici ve koruyucu tanrısı vardır. Bütün yetkiler,…

Rönesans’ın Doğuşu

14. yüzyıla kadar Avrupa’da feodal sistem hüküm sürmüştür. 15. yüzyıla gelindiğinde feodal sistem yerini kent devletleri ve monarşiye bırakmaya başlamıştır.…

Andrea del Verrocchio (Verokyo, 1435-1488)

Erken Rönesans’ın dingin klasik tarzını eserlerine yansıtan sanatçı, heykeltıraş, kuyumcu ve ressamdır. LEONARDO ve MİCHELANGELO’ın hocasıdır. Floransalı sanatçı MEDİCİ ailesi…

Giovanni Bologna (1529-1608)

Flaman sanatçı, otuzlu yaşlarında Roma’ya giderek orada eserler vermiştir. Rönesans heykelinde görülmeyen grup hareketi ve kompozisyonunu uygulamıştır. “Sabinlerin Kaçırılışı” adlı…