Kategori: Sanat Tarihi

Sanat Tarihi kategorisinde, sanat ve sanat tarihi hakkındaki konular derlenmiştir.

Osmanlı Sanatı Hakkında

Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde önemli bir yere gelen Türk-İslam sanatı geliştirilmiştir. Ayrıca İran ve Bizans sanatından da etkilenen Osmanlı…

Türk Tiyatrosunda Tarih

Konusunu tarihten alan ilk eser olan Vatan yahut Silistre’den günümüze birçok oyun yazıldı. Bu oyunların nitelik ve nicelik yönünden yeterli…

Tarih Tiyatro İlişkisi

Tarihî tiyatronun amacı, bir şekilde geçmişi değerlendirmektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: Tarihî tiyatro konusunu geçmişten alır ama…

Maden Çağı’nda Anadolu

Çayönü ve Çatalhöyük’te yapılan kazılarda ele geçirilen madenî buluntular, insan topluluklarının madeni günümüzden 10 bin yıl kadar önce tanıdıklarını ortaya…

Kalkolitik Çağ’da Anadolu

Madenî aletlerin yanı sıra taş aletlerin kullanılmaya devam edilmesinden dolayı bu döneme taş ve maden devri anlamına gelen Kalkolitik Çağ…

Neolitik Çağ’da Anadolu

Neolitik Çağ yani Yeni Taş Çağı (Türkiye’de yaygın kullanılan adıyla Cilalı Taş Devri) insanlığın kültürel geli­şimindeki en önemli süreçtir. Bu…