Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Osmanlı Devleti Tarihi » Osmanlı-Memluk İlişkileri

Osmanlı-Memluk İlişkileri

Osmanlı – Memluk ilişkileri ilk defa Yıldırım Bayezit döneminde Malatya ve civarının alınmasıyla bozulmuştu. Fatih dönemine gelindiğinde Dulkadiroğulları ve Hicaz su yolları meselesinden dolayı gerginleşen ilişkiler, II. Bayezit döneminde savaşa dönüştü. Yapılan mücadelelerde iki taraf da birbirine üstünlük sağlayamadı.Yavuz un İran Seferi’nden dönerken Dulkadiroğulları Beyliği’ni ele geçirmesi Osmanlı-Memluk ilişkilerini tekrar bozdu. Yavuz, Safevi Devleti’ne de destek veren Memluk tehlikesini tamamen ortadan kaldırmak için Mısır Seferi ne çıktı. Mısır’ın Akdeniz ticaretinde önemli limanlara ve Nil havzasının verimli topraklarına sahip olması, Abbasi halifesinin Memluklerce korunması bu nedenle İslam dünyasının lideri gibi davranmaları Mısır seferinin diğer nedenleridir. Yapılan Mercidabık (1516) ve Ridaniye (1517) savaşlarıyla Memluk Devleti’ne son verildi.

Mısır Seferi sonucunda:

– Memluk Devleti yıkılarak Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır ve Hicaz bölgeleri Osmanlılara katıldı.
– Venedik Cumhuriyeti’nin Kıbrıs için Memluklere ödediği vergi, bu seferden sonra Osmanlı Devleti’ne ödenmeye başlandı. Doğu Akdeniz de Kıbrıs dışında Osmanlı egemenliğine girdi.
– Halifelik, Osmanlılara geçti.
– Osmanlı Devleti, İslam dünyasında en etkin güç hâline geldi.
– Kahire ve Mekke’de bulu-nan Mukaddes Emanetler, İstanbulTopkapı Sarayı’nın Hırkayışerif Dairesi’ne nakledildi. Doğu Akdeniz’den geçen Baharat Yolu Osmanlı Devleti’nin eline geçti.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz