Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Osmanlı Devleti Tarihi » Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki Fetihleri ve Deniz Seferleri

Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki Fetihleri ve Deniz Seferleri

Orhan Bey zamanında Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne bağlanması ile denizcilik faaliyetleri başlamıştır. Osmanlı Devleti ilk donanmaya Orhan Bey Dönemi’nde sahip olmuş, ilk tersane I. Beyazid tarafından Gelibolu’da yaptırılmıştır. Osmanlı Devleti Akdeniz ve Karadeniz hâkimiyeti için Venedik ve Cenevizlilerle mücadele etmiştir.

Karadeniz’in Türk Gölü Hâline Gelmesi

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethettikten sonra ilk hedefinin Karadeniz ve Ege Denizi’nde hâkimiyet kurmak olduğu görülür. Bunun sebebi ise bu iki denizi birleştiren İstanbul ve çevresinin güvenliğini sağlamak istemesiydi.

Osmanlı Devleti’nin Karadeniz Kıyı Fetihleri (1459-1484)

Osmanlı Devleti’nin Karadeniz Kıyı Fetihleri (1459-1484)

Ege Denizi’nde güvenlik sağlandıktan sonra İstanbul’dan başlayarak doğuya doğru Karadeniz’in Anadolu kıyıları ele geçirilmiştir. Kuzeyde stratejik önemi olan Kırım Yarımadası’nın alınması ile Karadeniz Osmanlı Devleti’nin denetimine girmiştir. Fatih Sultan Mehmed, Ege Denizi’ndeki İmroz, Limni, Bozcaada, Eğriboz, Semadirek, Midilli ve Taşoz adalarını fethetmiştir. Ayrıca 1480’de Otranto şehrini ele geçirmiştir. Bu durum Avrupalılarda Roma’nın da fethedileceği endişesine yol açmıştır.

Fatih’in 1481’de vefat etmesi ile endişeleri ortadan kalkmış ve Otranto şehrini geri almışlardır. II. Bayezid Dönemi’nde ise Kili ve Akkirman Kalelerinin alınmasıyla karadan Kırım ile bağlantı kurulmuştur.

Akdeniz’de Hâkimiyet

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Akdeniz’de Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet kurduğu dönemdir. Barbaros Hayreddin Paşa’nın haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Savaşı Osmanlı Devleti’ni karada olduğu gibi denizlerde de en büyük devletlerden birisi hâline getirmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Akdeniz Hâkimiyeti (1480-1571)

Osmanlı Devleti’nin Akdeniz Hâkimiyeti (1480-1571)

Kıbrıs Niçin Önemli?

Kıbrıs’ın fethi Akdeniz’in doğusunun güvenliği için oldukça önemliydi. Adada bulunan korsanlar bölge ticaretine zarar veriyordu. Lala Mustafa Paşa 1571 yılında adayı fethetti.

Kıbrıs’ın fethinden sonra Papa’nın çağrısı ile toplanan Haçlı donanması İnebahtı Deniz Savaşı’nda Osmanlı donanmasını mağlup etti (1571). Bu sırada İstanbul’da bulunan Venedik Elçisi Barbaro’ya Veziriazam Sokullu Mehmet Paşa Kıbrıs’ın önemini anlatan şu sözü söylemiştir: “Biz sizden Kıbrıs Adası’nı alarak kolunuzu kestik. Siz ise donanmamızı mağlûp etmekle sakalımızı tıraş etmiş oldunuz.

Kesilmiş kol yerine gelmez lâkin tıraş edilmiş sakal daha gür olarak çıkar”. Sokullu Mehmet Paşa’nın dediği gibi kısa bir süre sonra Osmanlı Donanması yeniden inşa edilerek tekrar Akdeniz’in en önemli gücü hâline geldi.

Barbaros Hayreddin Paşa

Hayreddin Paşa’ya sakalının rengi nedeniyle Avrupalılar “Kızıl Sakallı” anlamına gelen “Barbaros” unvanını vermişlerdir.

Bir gemi ile başladığı denizcilikte zamanla Akdeniz’de önemli bir deniz gücü hâline geldi ve Cezayir’i ele geçirdi. Yavuz Sultan Selim’in Dönemi’nde gönüllü olarak Osmanlı’ya katıldı ve Cezayir, Osmanlı toprağı oldu. Kanuni Sultan Süleyman onu İstanbul’a çağırarak donanma komutanı (Kaptan-ı Derya) yaptı. En büyük başarısı haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Zaferi’dir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz