Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Oğuz Boylarının Yaptığı Göçlerin Sosyal Yapıya Etkisi

Oğuz Boylarının Yaptığı Göçlerin Sosyal Yapıya Etkisi

Oğuz Boyları, Karadeniz’in kuzeyinden batıya ve Anadolu’ya doğru önemli göç dalgaları oluşturmuştur. Oğuzların Anadolu’ya yaptığı ilk göç dalgası, Malazgirt Savaşı’nın (1071) sonrasında, diğer göç dalgası da XIII. yüzyılda yaşanan Moğol İstilası sırasında oluşmuştur. Türkler Anadolu’ya geldikleri zaman Orta Asya kültür ve medeniyetini bu bölgeye taşımış, aynı zamanda bu bölgenin kültür ve medeniyeti ile etkileşim içine girmiştir.

Taş işçiliğini gayrimüslimlerden öğrenen Türkler, taş işçiliğini daha ileri bir noktaya götürerek âdeta bir sanat çalışmasına dönüştürmüştür. Anadolu’ya gelen Türkler kısa zamanda şehir hayatına adapte olurken, aralarında yarı göçebe yaşamı sürdürenler de olmuştur. Göçler sonucunda Anadolu’nun nüfusu Türkler lehine artış göstermiştir.

Anadolu’ya gelen Türkler, işlenemeyen topraklara yerleşerek oraları bayındır hâle getirmişler, bu yerlerin Türk İslam kimliğine bürünmesi için buraların güvenliğini ve sosyal düzenini sağlamaya çalışmışlardır.

Türklerin askerî faaliyetleri sebebiyle bir süre korku ve endişe yaşayan Anadolu halkı, onların iyi niyetli tutumuyla karşılaşınca korku ve endişelerinden sıyrılmışlardır. Türklerin iyi niyetli tutumu Anadolu halkı tarafından takdirle karşılanmış ve Türklerin Bizanslılar karşısında hızla ilerlemelerini sağlamıştır. Çünkü Bizanslılar, Anadolu’yu askerî ve ekonomik yönden geri bırakmış ve Anadolu halkını baskı altında tutmuştur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz