Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 18 Nisan 2021

Nüfus Politikası ve Demografik Güç

Kırdan kente göç (temsilî)

XVIII ve XIX. yüzyılda Sanayi Devrimi beraberinde Avrupa’da sosyal ve ekonomik değişmeleri getirdi.

Sanayi İnkılabı’nın etkisiyle kırdan kente doğru başlayan göçler şehirlerde iş gücünün oluşmasını sağladı.

Bu dönemde Avrupa’da nüfus hızla arttı. Nüfusun hızlı bir şekilde artmasında; Orta Çağ Avrupası’na göre doğum oranlarının yükselmesi, salgın hastalıkların önüne geçilmesi, ölüm oranlarının azalması, ekonomik refahın oluşması, ekonominin tarım ekseninden çıkıp sanayi ve diğer sektörlere kayması ve sağlıklı beslenmeyle insan ömrünün uzaması gibi sebepler gösterilebilir.

Kırdan kente göç (temsilî)

Kırdan kente göç (temsilî)

Nüfus gücü temsil ettiği için devlet adamları ülkelerindeki nüfusu arttırmaya yönelik her türlü tedbiri almıştır. Her devletin sahip olduğu birtakım millî güç unsurları vardır. Nüfusa bağlı millî güç unsurları arasında; askerî güç, ekonomik güç, siyasi güç, sosyal güç, teknolojik güç ve coğrafi durum gibi unsurlar vardır. Demografik politika da sağlıklı fertler sağlam asker potansiyeli olarak görülmüştür.

Nüfusun bir ülkede artması o ülkeye birtakım avantajlar sağlayacaktır:

  • Devletin askerî ve siyasi güç kazanması
  • Ekonomide kalkınma için gerekli işçi gücüne sahip olunması
  • Bir devletin askerî, siyasi, ekonomik alanlarda mevcut nüfusu kullanabilmes,
  • Yeni ele geçirilen ülkelerde hem siyasi hem de ekonomik hâkimiyeti sağlayabilmesi
  • Savaş gücünün insan sayısına orantılı olarak artması

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Sitenin barındırma masrafları reklam gelirleri ile karşılanmakta.

Lütfen reklam engelleyici uygulamasını kapatın veya sitemizi engelleme dışında tutun.

Teşekkürler.