Web sitemize hoşgeldiniz, 27 Kasım 2022
Tarih Bilimi

Nanak

Nanak da Buda ve Mahavira gibi Hint Kıtası’nda yaşamış bir din kurucusudur. Nanak, 1469’da
Pakistan sınırları içerisinde bulunan Lahor yakınlarındaki Talvandi köyünde doğdu. O, Hindu bir aileden
olup yüksek bir kasta sahipti. Çocukluk dönemiyle gençlik döneminin bir kısmı bu köyde geçti.
Çocukluğunda geleneksel Hindu eğitimi aldı. Köyünde evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. Bir müddet
sonra köyden ayrılarak Sultanbur şehrine gitti. Burada Müslüman bir idarecinin yanında çalıştı.
Nanak, çoğunluğu Hindulardan oluşan Hindistan’da,
İslam’ın insanlar üzerinde etkili olduğu bir dönemde
yaşadı. Dolayısıyla hem Hindu hem de İslami gelenekten
etkilendi. Nanak, boş zamanlarında inzivaya
çekilerek derin düşüncelere dalardı. Rivayete göre
günün birinde, yaratıcı, korku ve düşmanlıktan uzak,
doğmamış, zatı ile var olan Tanrı’yı idrak etti. Bu gerçeği
insanlara anlatmak ihtiyacını hissederek yaşadığı
şehri terk etti. Çeşitli yerleri gezerek “tek ve gerçek
olan Tanrı” hakkındaki görüşlerini insanlara anlattı.
Vaazlarıyla meşhur oldu. Nanak’ın Hinduizm ve İslamiyeti
sentezleyen fikirlerinden Sihizm adlı yeni bir
din oluştu.

Nanak, Mekke’nin de aralarında bulunduğu dinlerce
mukaddes kabul edilen mekânları gezdi. Hindu
ve Müslümanlarla tartışmalara girdi. Gezdiği yerlerde
gördüğü dine dayalı çatışma ve savaşlardan çok rahatsızlık
duyarak insanlar arasında barış ve kardeşliği
öne çıkardı. Nanak, Kartapur adlı köyde 1539’da vefat
etti.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz