Kategori: Uygarlığın Doğuşu

Mısır Uygarlığı

- 24 Eyl 15

Mısır Uygarlığı ve Kadeş Antlaşması

Afrika’nın kuzeydoğusunda yer alan Mısır’da ilk yerleşmeler Nil Nehri kıyılarında olmuştur. Mısır da ilk siyasi teşkilatlanma “nom” adı verilen şehir devletleri şeklindedir. MÖ 3000 yılında Kral Menes, Mısır Medeniyetine tamamen hakim olarak ülkede ilk kez siyasi birliği sağlamıştır. Kral Menes ile beraber Mısır’da “firavun” adı verilen dini ve siyasi gücü olan tanrı-kralların yönetimi başlamıştır.

Firavunlar döneminin en önemli olayı, MÖ 1280’de Hititlerle yapılan Kadeş Antlaşması olmuştur. Bu antlaşma tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.

MÖ VI. yüzyılda Pers işgaline uğrayan Mısır, MÖ IV. yüzyılda İskender’in bölgeye gelmesine kadar bu devletin egemenliğinde kalmıştır.

misir-uygarligi-2

Mısır Uygarlığı Toplum Yapısı

Mısır Medeniyetinde toplum yukarıdaki görselde görüldüğü gibi kâtipler, rahipler, askerler; tüccarlar, zanaatkârlar; çiftçiler ve köleler olmak üzere çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Mısır ekonomisi tarım, ticaret ve madenciliğe dayanmıştır. Mısırlılar, Asya ve Afrika ülkeleri ile ticari ilişkilerde bulunmuşlardır.

misir-uygarligi

Mısır Uygarlığı Özellikleri

Mısırlılar, hiyeroglif adı verilen resim yazısı kullanmışlardır. Yazılarını papirüs bitkisinden yapılan kâğıtlara yazmışlardır. Çok tanrılı dine inanan Mısırlılar, ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlardır. Mumyalama teknikleri sayesinde insan vücudunu tanıyan Mısırlılar, tıp alanında ve eczacılıkta gelişmişlerdir. Matematikte ondalık sayı sistemini bulmuşlar, ilk defa dört işlemi kullanmış, “pi sayısı”nı bugünkü değerine yakın hesaplamışlardır. Mısırlılar geometride de önemli ilerleme kaydetmişlerdir. Nil Nehri nin hareketlerini incelemeleri astronomide gelişmelerine katkıda bulunmuş, bu da takvimi icat etmelerini sağlamıştır. Mısır’da firavunlar için piramitler, halk için ise labirent adı verilen mezarlar yapılmış; bu mezarlara her türlü araç, gereç ve yiyecekler konulmuştur. Bu anlayış Mısırlıların ölümden sonraki yaşama inanmalarından kaynaklanmaktadır.

Aşağı ve Yukarı Mısır Uygarlıkları

Mısır Akdeniz’in güneydoğusunda yer almaktadır. Eski Mısır’da yön kavramı ters yorumlandığından Güneye “Yukarı”, Kuzeye “Aşağı” denilmiştir. Mısır’ın güney bölgesi “Yukarı Mısır“, kuzey bölgesi ise “Aşağı Mısır” olarak ifade edilmiştir. Aşağı Mısır delta, Yukarı Mısır ise ova olarak bilinmekteydi. Aşağı ve Yukarı Mısır doğal yapıları ile Mısır’ın kültür tarihi ve ekonomisi üzerinde oldukça etkili olmuşlardır. Aşağı Mısır bölgesi tarım alanları ve büyük limanları ile Mısır ekonomisinde önemli bir yere sahipti. Yukarı Mısır bölgesi genelde çöllerden oluştuğundan tarım alanları oldukça azdır.

Mısır Uygarlığı Krallar Vadisi

Eski Mısır’da ölen krallar Dehir El Bahri denilen yere gömülürlerdi. Firavunlar için mezarlar çok önemliydi bu nedenle Firavunlar tahta çıkınca ilk iş olarak kendilerine özel altın ve değerli taşlardan oluşan mezar inşa ettirirlerdi. Mısırlılarda ahiret inancı olarak bildiğimiz ölümden sonra yaşama inancı olduğundan, öldüklerinde kendileri ile birlikte yeni yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri şeyleri de gömdürürlerdi. Altınlar vadisi de krallar vadisi olarak anılan yerdir.

Mısır Uygarlığı Atasözleri ve Nasihatler

“Eğer başkasının evine girersen, orada hatalı olan şeylere gözerini dikme. Eğer gözlerin onları görürse, susmasını bil. Dışarıda kimseye bahsetme, seni işitenler bir hata bir cinayet işleyebilirler.”

“Sırlarını açığa vurmaktan çekin. Üst derecedeki amirlerine öfke ile cevap verme. O, sana acı söylediği zaman, sen ona güzellikle cevap ver ve onu sakinleştir. Onun öfkesi geçince, sana yeniden dönecektir.”

Mısır Uygarlığı Piramitler

Eski Mısır ve Mezopotamya Uygarlıkları ile Indus Vadisi Uygarlığı olarak bilinen Harappa Uygarlığı M.Ö. 3.yüzyılda yıllarında zemini özellikle sel kontrolü, sulama, bina temeli ve bina malzemesi olarak kullanmışlardır.

Eski Mısır’da tarihi M.Ö. 2700’e kadar dayanan bir çok piramit inşa edilmiştir (2008 yılına kadar 138 piramit keşfedilmiştir). Piramit inşaatında temeller, şev stabilitesi ve tüneller (yeraltı odaları) gibi bir çok geoteknik mühendislik konuları ile karşılaşılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitede Ara
Reklam
Reklam

2005'den beri... - Tarihbilimi.gen.TR