Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Eylül 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Tarih Bilimi » Konfüçyüs

Konfüçyüs

Konfüçyüs, Konfüçyanizmin kurucusu olup MÖ 551’de, Çin’de Lu eyaletinin Tsou şehrinde dünyaya
geldi. O, Kung Fu-Tzu (üstat veya filozof
Kung) olarak anılmıştır.

Konfüçyüs’ün yaşadığı dönemde toplumda
iç çatışmalar bulunmaktaydı. O, insanlar arasında
barışa büyük önem veriyor, toplumda barışı
tesis etmenin eğitimden geçtiğine inanıyordu.
Bundan dolayı genç yaşlarından itibaren kendini
eğitime verdi. Konfüçyüs, geçmişten gelen
bilge insanların söylediği hikmet dolu sözlerin,
toplum barışı için çok önemli olduğuna inanıyordu.
Bundan dolayı öğrencilerine geleneksel
bilgileri öğretti. Toplumda bulunan kargaşanın
sona ermesi için devlet idaresinde bulunan kimselerin
bu bilgilere sahip olmaları gerektiğini
düşünüyordu. Konfüçyüs, bu nedenle uzun yıllar pek
çok şehirde saraydan saraya gezerek bu düşüncelerini
yöneticilere anlattı.

Bir eğitimci olarak Konfüçyüs çok başarılı olmuştur.
Öğrencilerini politikaya hazırlayan Konfüçyüs,
onları edebiyat, tarih, felsefe ve ahlak eğitimi
almaya teşvik etmiştir. Onun ideali, erdemli insanlardan
meydana gelen erdemli bir toplum oluşturmaktı.
Fakat hayatı boyunca bu özelliklere sahip bir toplum
oluşturma imkânı bulamadı. Ona göre ideal bir insan;
akıllı, cesur, nazik olup cemiyet ilkelerine bağlı; hırslı
olmayan, mütevazı bir kimsedir. Konfüçyüs, MÖ
478 yılında vefat etmiştir.

Çin filozoflarından biri olan Lao-Tzu, MÖ 604’te
Honan eyaletine bağlı küçük bir köyde doğmuştur.
Gerçek adı Li Tan’dır. Lao-Tzu; ihtiyar bilgin, filozof
veya yaşlı üstat gibi anlamlara gelmekte olup ona
sonradan verilmiş bir sıfattır. İmparatorluk sarayında
arşiv memuru ve tarihçi olarak çalışmıştır. Çocuk ve torun sahibi olan Lao, saray hayatından ve devlet
işlerinden bıkarak münzevi bir hayat yaşamaya başlamıştır. Bu amaçla bir dağın yamacında bulunan
bir kulübeye yerleşerek yıllarca burada yaşamış
ve Tao-Te King (Doğru Yol Kitabı) adlı
bir kitap yazmıştır. Lao, seksen yaşlarında
bu kulübeden ayrılarak batı tarafına gitmiş ve
Hotan denilen yerde ölmüştür.

Konfüçyüs kendisiyle ilgili şu
bilgileri vermiştir:

• 15 yaşında kendimi öğrenmeye verdim.
• 30 yaşında irademe sahip olabildim.
• 40 yaşında şüphelerden uzaklaştım.
• 50 yaşında göğün emrini öğrendim.
• 60 yaşında seziş yoluyla her şeyi kavradım.
• 70 yaşında doğru olan şeylere zarar vermeden
kalbimin isteklerini yerine getirebildim.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz