Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 24 Haziran 2021

II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partileri

tarih bilmi

1908 seçimlerinde çoğunluğu
sağlayan İttihat ve Terakkinin hükûmet
işlerine karışması birçok aydını
rahatsız etmiş ve muhalefetin doğmasına
neden olmuştur. İttihat ve Terakkinin
karşısına birtakım partiler
çıkmıştır. Bu partiler şunlardır:

– Hürriyet ve İtilaf Fırkası
Osmanlı Ahrar Fırkası
– Fedekârân-ı Millet Cemiyeti
– İttihad-ı Muhammediye Fırkası
– Osmanlı Demokrat Fırkası
– Mu’tedil Hürriyetperveran Fırkası
– Islahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası

Prof. Dr. Necdet HAYTA, Uğur ÜNAL, Osmanlı
Devleti’nde Yenileşme Hareketleri, s. 198.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz