Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Osmanlı Devleti Tarihi » I. Kosova Savaşı (1389)

I. Kosova Savaşı (1389)

Osmanlı Devleti, Çirmen Savaşı’ndan sonra Balkanlarda yeni fetihlere başladı. Ancak Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı akıncıları, Ploşnik’te Sırp ve Bosnalı kuvvetlere yenilince Balkan devletleri yeni bir Haçlı ordusu hazırladılar.

Çandarlı Halil Hayrettin Paşa, kumandasındaki bir ordu ile Şumnu, Tırnova, Silistre ve Niğbolu’yu alarak Bulgar krallığını savaş dışı bıraktı.

Osmanlı Devleti’ni Balkanlardan çıkarmayı amaçlayan Haçlı ordusu, Kosova’da I. Murat komutasındaki Osmanlı ordusuyla karşılaştı. I. Murat Haçlı kuvvetlerini büyük bir bozguna uğrattı. I. Kosova Savaşı, Osmanlıların bu kadar büyük bir orduya karşı kazandığı ilk savaştır. I.Murat, Kosova’da savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edildi.

Kosova Zaferi Sonuçları

  • Sırplar yeniden Osmanlı’nın üstünlüğünü kabul ettiler.
  • Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açıldı.
  • Bu galibiyetten sonra Tuna’nın güneyindeki Balkan topraklarında Osmanlılara karşı koyacak önemli bir güç kalmadı.

I. Murat’ın şehit edilmesi üzerine yerine Yıldırım Bayezit geçti. Yıldırım Bayezit Osmanlı topraklarına saldıran Eflâk voyvodası Mirçe’ye karşı harekete geçti ve ordusunu bozguna uğratarak Eflâk’ı Osmanlı Devleti’ne bağladı. Balkanlarda fetihlere devam eden Osmanlı akıncıları Macar kralı Sigismund’u yenilgiye uğrattı. Arnavutluk ve Karadağ’ın Osmanlı üstünlüğünü kabul etmesini sağladılar.

I. KOSOVA SAVAŞI’NDA TÜRK BİRLİĞİ

Kastamonu hâkimi İsfendiyar Bey’e Germiyan hâkimi Yakup Bey’e, Saruhan, Menteşeli, Hamidili hâkimlerine, Haçlıların saldırıya geçtiğini bildirmek ve gazaya çağırmak, İslam padişahına yardımın başta gelen farzlardan oluğunu bir kere daha hatırlatmak üzere mektuplar yazıldı. İslam’ın dayanışması, insanların efendisinin dininin yüceliği gereği, çevredeki beyler el birliği ederek gaza yolunda yardımda bulunmak üzere, askerlerini gönderdiler.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz